Grammar Elementary (B2985) Přehled gramatiky v pokročilosti Elementary (Začátečníci II.)

Potřebuje systematicky utřídit gramatický systém angličtiny? A při tom i konverzovat? Třídenní kurz GRAMMAR Vám přináší gramatiku i konverzaci.

Tento kurz má podobnou strukturu, časový program i intenzitu, na jakou jsou zvyklí naši posluchači z týdenních kurzů (program od 8:00 do 22:20). Jeho specifika lze shrnout do několika bodů:

1)Kurz je koncipován pro různé pokročilosti současně, přičemž podmínkou je znalost elementární gramatiky a schopnost komunikovat alespoň jednoduchým způsobem anglicky. Studenti jsou na začátku kurzu rozděleni do skupin podle své pokročilosti v gramatice.

2)Základem kurzu je systematický přehled gramatiky, který je vystavěn na učebnici Grammar Practice a je určen pro všechny, kteří potřebují "učesat", systematizovat a procvičit již probraný gramatický systém.

3)Účastníci těchto kurzů se před nástupem do kurzu zavážou k tomu, že během pobytu nepromluví česky. Veškerá konverzace, včetně vzájemné komunikace mezi studenty, probíhá po celou dobu pobytu pouze v angličtině. Výjimkou je pouze výklad gramatiky českým lektorem, který probíhá částečně v češtině, a to úměrně probírané úrovni. Kromě intenzivního procvičování a výkladu gramatiky však zbude dostatek času na projekty, hry, soutěže a večerní film.

Přihláškou do kurzu získáváte:

 • přehled a procvičení nejdůležitějších gramatických jevů v dané pokročilosti
 • zopakování a zdokonalení nejen znalosti gramatiky, ale i schopnosti komunikovat
 • individuální péči o každého studenta (jeden lektor připadá maximálně na čtyři účastníky)
 • výuku v relaxovaném stavu

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Grammar Elementary
 • Kód kurzu: B2985
 • Pokročilost: Začátečníci II.
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 29. října - 1. listopadu 2018
 • První hodina: v pondělí 29. října 2018 v 17.00 hodin
 • Kurz končí: 1. listopadu 2018
 • Cena: 8 240,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování, plnou penzi a potravinové doplňky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web