Co to je Hampson metoda zrychleného učení?

Hampson metoda zrychleného učení představuje efektivní cestu, jak se rychle naučit cizí jazyk. Vycházíme z vašich potřeb a snažíme se vám připravit kurzy, které jsou nejen velmi intenzivní, ale i příjemné pro studenty a  vyučující. Intenzivní vzdělávání je naším jediným předmětem činnosti – věnujeme mu veškerou svoji energii a schopnosti. Vyučujeme ve vlastních prostorách, které jsou speciálně upraveny pro náš způsob výuky, a pouze v malých skupinkách – jeden lektor připadá v průměru na čtyři posluchače. Jsme týmem nadšených lidí, kteří milují svoji práci. Není pro nás nic důležitějšího, než splnit vaše přání naučit se rychle cizí jazyk.

Součástí výuky je i audiovizuální stimulace

Součástí výuky je i audiovizuální stimulace

Náš způsob zrychleného učení vytváříme a postupně zdokonalujeme od roku 1990. Vycházíme z humanistické, na člověka orientované psychologie. Věříme v neomezené vnitřní zdroje každého jedince. Jsme přesvědčeni, a  zkušenosti z dřívějších kurzů to potvrzují, že každý člověk je schopen naučit se během velmi krátké doby ovládat cizí jazyk, pokud je k tomuto kroku dostatečně motivován.

Není tajemstvím, že tato moderní metoda podstatně rozšiřuje vědomě využívanou část našeho mentálního potenciálu. Je pro ni proto charakteristické dosažení výrazného pokroku ve schopnosti komunikovat v cizím jazyce, a to během velmi krátké doby.

Možná vás překvapí, že výuka u nás probíhá bez stresu, v úplném duševním a tělesném uvolnění. Díky tomu dochází k významnému zvýšení schopnosti naučit se cizí jazyk i u jednotlivců, kteří opakovaně nebyli úspěšní u klasických metod vyučování. Účast v našich kurzech přináší studentům také pozitivní vedlejší účinky – naučí se relaxovat, zlepšuje se celková psychická kondice, zkvalitňuje se vztah k okolí.

Představte si, že jste posluchači příjemné hudby, do které lektor předčítá cizojazyčné texty. Zatímco se vám zdá, že jen odpočíváte, vaše podvědomí si důkladně ukládá cizojazyčná spojení pro další použití.

Dynamická cvičení vás zvednou ze židlí

Institut Hampson je ideální místo k učení

Stejně jako vaši předchůdci budete i vy mile překvapeni dynamickou fází Hampson metody zrychleného učení, která vás zvedne ze židlí. Hlasitým opakováním slovních spojení provedete jejich fixaci ve své paměti.

Nechybí však ani výklad gramatiky a běžná procvičování. Spoustu zábavy si užijete při komunikačních cvičeních, projektech a hrách.

Úspěšnost a efektivitu kurzů podmiňují také různé formy fyzické a psychické relaxace. Součástí Hampson metody zrychleného učení je i specifický způsob stimulace studentů a práce s jejich životními cíli.

Po létech školní výuky, kdy jsme se více než jazyk učili „o jazyce“, vám může náš způsob připadat až příliš netradiční. Rozhodující jsou však výsledky tisíců našich absolventů. A právě tyto výsledky nás opravňují k tomu, abychom i vám garantovali velmi rychlý a trvalý pokrok ve schopnosti cizojazyčné komunikace.

Náš způsob vyučování beze zbytku naplňuje základní filozofii Institutu pro zrychlené učení Hampson – tj.  přispívat prostřednictvím vzdělávání k duševnímu i duchovnímu rozvoji klientů a zaměstnanců. Jsme přesvědčeni, že s duševním a duchovním rozvojem roste také osobní svoboda jednotlivce a pozitivní vztah k okolnímu světu.

Reference

Reference

Není náhoda, že v řadě našich spokojených klientů nechybí jméno čtyřnásob- ného olympijského…

více informací

Internátní kurzy

Pobytové kurzy na Ptýrově

Týdenní velmi intenzivní internátní kurzy angličtiny se konají v malé vesnici Ptýrov poblíž Mladé…

více informací

Lektoři

Lektoři

V Hampsonu se opíráme o tým zkušených kmenových lektorů se zvláštním výcvikem pro velmi intenzivní…

více informací


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web