Individuální výuka - SKYPE (B2846) Individuální výuka prostřednictvím SKYPE (Začátečníci I.)

Chcete studovat maximálně efektivně, ale nemáte moc času? Pak je pro Vás Skype výuka tím nejlepším řešením! Můžete studovat odkudkoli si jen vyberete. Skype výuka propojuje lektora a studenta všude po světě a dává jim možnost nastavení hodin dle jejich přání a možností.

Prostřednictvím komunikačního prostředku Skype vám jazyková škola Hampson poskytuje privátní výuku angličtiny kdekoliv na světě se momentálně nacházíte. Výhodou výuky přes Skype jsou časové úspory a individuální péče lektora. Náplň a časový rozvrh výuky si stanovíte sami na základě vašich potřeb v průběhu úvodní konzultace s lektorem.

Hampson , metoda zrychleného učení představuje efektivní cestu, jak rychle naučit cizí jazyk. Využívá nejnovější poznatky neurovědy a humanistické psychologie. Výrazného pokroku ve schopnosti komunikovat v cizím jazyce během krátké doby je dosaženo zapojením podvědomé mysli do procesu učení.

Při Skype výuce platíte, při dodržení podmínek stanovených ve smlouvě, pouze skutečně absolvované hodiny. Výuku můžete bez udání důvodu předem stornovat.

Cena za 60 minutovou lekci je 444,- Kč + DPH.

Cena za 60 minutovou lekci odborné angličtiny je 550,- Kč + DPH.

Jaké výhody přináší výuka prostřednictvím Skype?

 • dostupnost - od teď se můžete učit kdykoli a kdekoli. Ušetříte čas, protože nebude nutné dojíždět na samotnou výuku
 • individuální přístup - výuky se účastníte pouze vy a lektor. Je tak možné zvolit tempo výuky přesně dle vašich potřeb
 • pravidelný prostor ke konverzaci a rozvoj všech jazykových kompetencí
 • roční licenci k e-learningovému kurzu za zvýhodněnou cenu

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Individuální výuka - SKYPE
 • Kód kurzu: B2846
 • Pokročilost: Začátečníci I.
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín:
 • První hodina:
 • Kurz končí: 31. prosince 2019
 • Cena: 444,— Kč za hodinu
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web