Přípravný kurz ke zkoušce FCE (B2653) Výuka směřuje k přípravě studentů na mezinárodní zkoušky FCE na úrovni B2. (Pokročilí)

Přípravný kurz ke zkoušce First Cambridge Certificate procvičuje všechny prvky, které potřebujete k úspěšnému zvládnutí zkoušky. FCE je nejoblíbenější z Cambridge zkoušek, uznávaná tisíce firmami a školami po celém světě. FCE dokazuje, že jste schopni v angličtině nezávisle pracovat nebo studovat. Zkouška je na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Na kurzu budete pracovat s přípravnou učebnicí i ukázkovými testy. Velký zřetel bude brán i na procvičení mluvené formy a rozvinutí slovní zásoby. Jazyková škola Hampson je partnerským centrem jazykových zkoušek Cambridge a zkoušku můžete skládat naším prostřednictvím.

ČTENÍ A POUŽITÍ ANGLIČTINY (1 hodina a 15 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 7 částí, kandidáti by měli být schopni orientovat se v textu, porozumět jeho struktuře a vyhledat konkrétní informace. Odpovídají na otázky např. formou výběru z více možností, doplňování vynechaného textu apod. Kandidáti jsou schopni porozumět textům z publikací, jako jsou fikce, literatura faktu, zpravodaje, noviny a časopisy.

PSANÍ (1 hodina a 20 minut))

Tato část zkoušky se skládá z 2 částí hodnocených stejným počtem bodů. Každá část má konkrétní účel a cílového čtenáře. Kandidáti musí ukázat, že jsou schopni vypracovat 2 různé práce: povinná úloha (esej) v části 1 a výběr jedné ze tří možností (formální/neformální dopis, email, zpráva nebo recenze) v části 2, každá o rozsahu 140 - 190 slov.

POSLECH (40 minut)

Tato část zkoušky je složena ze 4 částí, kandidáti mají prokázat pochopení situace, hlavních myšlenek, názorů, účelu, konkrétních informací, souladu apod. Otázky mají formu výběru z více možností, doplňování vět, spojování několika variant. Kandidáti jsou schopni porozumět významu široké řadě mluveného projevu, např. přednášek, rozhlasového vysílání, proslovům a hovorům.

MLUVENÍ (14 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 4 částí. Je zaměřena na všeobecnou konverzaci, srovnání, popis, vyjednávání atd. Kandidáti by měli být schopní mj. vyjádřit a obhájit svůj názor. Kandidáti skládají ústní zkoušku s jiným kandidátem nebo ve skupině 3 kandidátů a je testována jejich schopnost účastnit se různých druhů interakcí: se zkoušejícím, s jiným kandidátem a samostatně.

Cílem kurzu je:

 • obeznámit studenty s formální podobou zkoušky
 • rozvíjet hodnocené jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech)
 • procvičit mluvnici a slovní zásobu dané úrovně
 • seznámit se s řadou zkouškových strategií

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Přípravný kurz ke zkoušce FCE
 • Kód kurzu: B2653
 • Pokročilost: Pokročilí
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Úterý 18.30 - 20.00
 • První hodina: ve středu 20. září 2017 v 18.30 hodin
 • Kurz končí: 5. června 2018
 • Cena: 4 752,— Kč za pololetí
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.hampson.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web