English for HR (B2470) Třídenní kurz odborné angličtiny nejen pro personalisty. (Středně pokročilí)

Angličtina s tématikou rozvoje lidských zdrojů je moderní krátký kurz šitý na míru všem, kteří pracují v oblasti lidských zdrojů a náboru. V kurzu si rozšíříte slovní zásobu a komunikační dovednosti o příslušné výrazy, které potřebujete ve svém oboru. Kurz jsme koncipovali do dvou modulů. Každý z těchto třídenních bloků lze absolvovat samostatně, nebo v libovolném pořadí.

Třídenní kurz English for Human Resources je připraven pro pokročilé studenty angličtiny a je zaměřen na angličtinu v oblasti lidských zdrojů. Kurz je určen nejen personalistům, ale všem, kteří si potřebují osvojit jazyk ze sféry personalistiky a lidských zdrojů.

Je ideální jak pro pracovníky v oblasti personalistiky a lidských zdrojů nadnárodních společností nebo firem s mezinárodní účastí, kteří potřebují komunikovat anglicky ve své každodenní praxi, tak pro zaměstnance personálních agentur, na něž se s poptávkou po zajištění obsazení různých pracovních pozic takové firmy obracejí. Zkrátka pro všechny, kteří se připravují na svoji kariéru v oboru HR, nebo se v této oblasti již pohybují a potřebují si zdokonalit a procvičit svoje komunikační schopnosti. Náplň kurzu byla připravena ve spolupráci s Financial Times a přináší vám tak reálnou angličtinu současné doby.

Kurz English for Human Resources má podobnou strukturu, časový program i značnou intenzitu, na jakou jsou zvyklí naši posluchači z týdenních kurzů (program od 8:00 do 22:00).

Je standardem Institutu pro zrychlené učení Hampson, že se setkáte s živou angličtinou, budete mít řadu příležitostí k zažití probíraných témat "na vlastní kůži". Veškerá témata jsou prezentována v kontextu realistických situací za podpory autentických HR materiálů.

Náplní prvního modulu (PART I) jsou následující tematické okruhy:

 • E-RECRUITMENT
 • SOCIAL NETWORKING
 • THE WAR FOR TALENT: GENERATION Y
 • EXECUTIVE EDUCATION
 • EVALUATING TRAINING PROGRAMMES
 • APPRENTICESHIPS
 • EXECUTIVE PAY
 • BENEFITS
 • BONUSES AND INCENTIVES

Informace o kurzu

 • Název kurzu: English for HR
 • Kód kurzu: B2470
 • Pokročilost: Středně pokročilí
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 5. - 8. března 2018
 • První hodina: v pondělí 5. března 2018 v 17.00 hodin
 • Kurz končí: 8. března 2018
 • Cena: 8 636,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování, plnou penzi a potravinové doplňky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web