Začátečníci II. (Elementary)

Kurzy pro absolventy Pre-Elementary kurzů a „chronické“ začátečníky. Učebnice pro dospělé začátečníky, které pro tuto úroveň používáme, předpokládají, že se student již v minulosti s elementárními základy angličtiny setkal. Kurzy této pokro­čilosti rozvíjí slovní zásobu a gramatický aparát prostřednictvím zajímavých a aktu­álních témat.

Vstupní znalosti: minimální
Probíraná gramatika:

 • otázky a odpovědi sloves „to have“ a „to have got“
 • přítomný čas prostý + zápor
 • otázky „where / when / why / how / what / who“
 • otázky přítomného času prostého
 • modální sloveso „can“ + zápor
 • minulý čas prostý + zápor, pravidelná a nepravidelná slovesa
 • minulý čas slovesa „to be“, časové výrazy, otázky času minulého prostého
 • blízká budoucnost „ going to“ + zápor + otázky
 • první kondicionál
 • časové věty (when)
 • zdvořilé žádosti „can / can't“
 • vyjádření množství „a / some / any / much / many / a lot“
 • vyjádření povinnosti: „have to“ + zápor, infinitivní vazba pro vyjádření účelu, pozvání, omluvy
 • stupňování přídavných jmen
 • slovesa s „_ing“ a „to“
 • předpřítomný čas prostý

Návaznost Evropského referenčního rámce na naše kurzy angličtiny

Pokročilost kurzu Úroveň Evropského referenčního rámce
Elementary A1
A2
Pre-Intermediate B1
Intermediate
B2
Upper Intermediate
Advanced C1
C2

Test — angličtina

Test — angličtina

Výběr té správné úrovně pokročilosti je základním předpokladem k efektivním studiu. Vstupní testy z…

více informací

Internátní kurzy

Pobytové kurzy na Ptýrově

Týdenní velmi intenzivní internátní kurzy angličtiny se konají v malé vesnici Ptýrov poblíž Mladé…

více informací

Docházkové kurzy

Docházková výuka dospělých

Hampson pořádá jazykové kurzy v Mladé Boleslavi, kde má v centru města pod jednou střechou sídlo…

více informací


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web