Začátečníci I. (Pre—Elementary)

Ideální a velmi efektivní kurz angličtiny určený naprostým začátečníkům, kteří se nikdy jazyk neučili a nemají tedy vůbec žádné, ani skryté znalosti angličtiny. Dokonale vyhovuje potřebám těch, kteří s angličtinou začínají. Buduje postupně sebedůvěru v poro­zumění a v používání jazyka.

Vstupní znalosti: žádné
Probíraná gramatika:

 • přítomný čas prostý
 • přítomný čas průběhový
 • minulý čas prostý
 • blízká budoucnost „going to“
 • podmiňovací způsob „would, would like“
 • podmínkové věty — první kondicionál
 • časové věty
 • modální slovesa
 • podstatná jména — jednotné a množné číslo
 • číslovky — základní, řadové
 • předložky místa a času
 • přídavná jména
 • osobní zájmena
 • přivlastňovací zájmena
 • ukazovací zájmena
 • předmětná zájmena
 • samostatná zájmena
 • příslovce četnosti „always, usually, never, often, sometimes“
 • vyjádření množství a ceny

Návaznost Evropského referenčního rámce na naše kurzy angličtiny

Pokročilost kurzu Úroveň Evropského referenčního rámce
Elementary A1
A2
Pre-Intermediate B1
Intermediate
B2
Upper Intermediate
Advanced C1
C2

Test — angličtina

Test — angličtina

Výběr té správné úrovně pokročilosti je základním předpokladem k efektivním studiu. Vstupní testy z…

více informací

Internátní kurzy

Pobytové kurzy na Ptýrově

Týdenní velmi intenzivní internátní kurzy angličtiny se konají v malé vesnici Ptýrov poblíž Mladé…

více informací

Docházkové kurzy

Docházková výuka dospělých

Hampson pořádá jazykové kurzy v Mladé Boleslavi, kde má v centru města pod jednou střechou sídlo…

více informací


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web