Mírně pokročilí (Pre—Intermediate)

Kurzy angličtiny pro studenty, kteří již ovládají základy jazyka i gramatického sys­tému a potřebují si zopakovat a rozšířit svoje vědomosti. Kurzy úrovně Pre-Inter­mediate se zaměřují zejména na skutečně funkční angličtinu. Témata rozvíjejí a zdokonalují schopnost dorozumět se.

Vstupní znalosti: přibližně v rozsahu kurzů úrovně Elementary
Probíraná gramatika:

 • otázky slovesa „to be / to have got“ v čase přítomném prostém
 • přítomný průběhový čas + přítomný čas prostý
 • minulý čas prostý a průběhový
 • modální slovesa „should / must / can“
 • budoucnost „will“, přítomný čas průběhový vyjadřující blízkou budoucnost
 • vyjádření množství „a / some / any / a few / a little/ a lot / much / many“
 • předpřítomný čas prostý
 • časové výrazy „just / ever / never / yet“
 • slovesa s „_ing“ a „to“
 • názory „will / won't / might / may“
 • tvoření otázek, povinnost, množství, různé tvary sloves
 • srovnávání „as… as“
 • podmínky neskutečné (druhý kondicionál)
 • vztažné věty vedlejší „who / which / that / where“
 • slovosled přídavných jmen
 • vyjádření opakované činnosti v minulosti: „used to“
 • slova vyjadřující kvantitu: „some- / any- / no- / every- / too / very / too much /too many“
 • trpný rod přítomného a minulého času
 • neukončená minulost: předpřítomný čas průběhový a prostý, spojky „for“ a „since“
 • slovosled, časová souslednost
 • podmínkové spojky „if“ a „unless“
 • časové spojky „when“ a „as soon“
 • slovosled: sloveso + dvě podstatná jména

Návaznost Evropského referenčního rámce na naše kurzy angličtiny

Pokročilost kurzu Úroveň Evropského referenčního rámce
Elementary A1
A2
Pre-Intermediate B1
Intermediate
B2
Upper Intermediate
Advanced C1
C2

Test — angličtina

Test — angličtina

Výběr té správné úrovně pokročilosti je základním předpokladem k efektivním studiu. Vstupní testy z…

více informací

Internátní kurzy

Pobytové kurzy na Ptýrově

Týdenní velmi intenzivní internátní kurzy angličtiny se konají v malé vesnici Ptýrov poblíž Mladé…

více informací

Docházkové kurzy

Docházková výuka dospělých

Hampson pořádá jazykové kurzy v Mladé Boleslavi, kde má v centru města pod jednou střechou sídlo…

více informací


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web