Značně pokročilí (Advanced)

Kurzy pro značně pokročilé angličtináře rozšíří obzor o specializovaná témata všem, kteří již jazyk rutinně ovládají.

Vstupní znalosti: přibližně v rozsahu kurzů úrovně Upper Intermediate
Probíraná gramatika:

 • podmínkové věty, nereálné podmínky — různé uvozující spojky
 • přací věty
 • celkový přehled slovesných časů a jejich užívání
 • trpný rod
 • použití gerundia a infintivu s to
 • nepřímá řeč, slovesa uvozující nepřímou řeč — rozšíření
 • zdůraznění pomocí různých slovních druhů
 • inverze
 • dovětky
 • přechodníky
 • frázová slovesa
 • vedlejší věty
 • souřadná a podřadná souvětí
 • modální slovesa — rozšíření
 • spojky
 • správné užívání členů
 • stupňování přídavných jmen
 • nepřímá řeč
 • použití like, as
 • použití it, there
 • použití slovesa get a jeho významy

Návaznost Evropského referenčního rámce na naše kurzy angličtiny

Pokročilost kurzu Úroveň Evropského referenčního rámce
Elementary A1
A2
Pre-Intermediate B1
Intermediate
B2
Upper Intermediate
Advanced C1
C2

Test — angličtina

Test — angličtina

Výběr té správné úrovně pokročilosti je základním předpokladem k efektivním studiu. Vstupní testy z…

více informací

Internátní kurzy

Pobytové kurzy na Ptýrově

Týdenní velmi intenzivní internátní kurzy angličtiny se konají v malé vesnici Ptýrov poblíž Mladé…

více informací

Docházkové kurzy

Docházková výuka dospělých

Hampson pořádá jazykové kurzy v Mladé Boleslavi, kde má v centru města pod jednou střechou sídlo…

více informací


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web