Základní typy pobytových kurzů

 • Týdenní základní kurzy obecné angličtiny

  • Total English

   Týdenní jazykové kurzy Total English tvoří kostru naší vzdělávací soustavy. Systematicky rozvíjí mluvený i psaný jazyk včetně gramatického aparátu. Jsou základní řadou sedmidenních velmi intenzivních pobytových kurzů. Zejména v nižších pokročilostech vám doporučujeme začít se studiem u nás právě tímto typem kurzů. Kurzy Total English jsou založeny na nových, moderních výukových materiálech, které plně odpovídají soudobým potřebám intenzivní výuky angličtiny.

  • Face2Face

   Týdenní kurzy angličtiny face2face jsou alternativou k řadě kurzů Total English. Přináší vám systematický rozvoj mluveného i psaného jazyka včetně gramatického aparátu, avšak upřednostňují živý jazyk před znalostí konkrétní slovní zásoby a gramatických struktur. Jsou alternativní řadou sedmidenních velmi intenzivních pobytových kurzů angličtiny. Kurzy face2face lze kombinovat s řadou Total English, pro systematickou výuku nové látky však doporučujeme volit Total English a face2face absolvovat pro zopakování, potažmo utvrzení a rozšíření již nabytých znalostí.

 • Týdenní speciální kurzy

  Tyto sedmidenní speciální kurzy mají podobnou strukturu, časový program i intenzitu jako naše systematické týdenní kurzy. Kurzu se však účastní současně studenti různých pokročilostí, přičemž podmínkou účasti je znalost minimálně gramatiky úrovně pre-intermediate a schopnost komunikovat alespoň jednoduchým způsobem anglicky. Posluchači jsou teprve na kurzu rozdělení do skupin dle své úrovně pokročilosti. Společné aktivity jsou koncipovány tak, aby byly vhodné pro všechny úrovně. Kurz procvičuje gramatiku, která však není vysvětlována. Místo toho je zařazeno mnohem víc praktických procvičování. Celý kurz je založen na bázi zážitkového učení. Kurzy vede český lektor spolu s rodilými mluvčími a veškerá konverzace včetně vzájemné komunikace mezi studenty probíhá po celou dobu pobytu pouze v angličtině.

  • Hampson Travel Special

   Týdenní konverzační kurz Hampson Travel Special je kurz, na kterém se nepromluví jinak než anglicky a je tematicky zaměřený na cestování.

  • Hampson Winter Special

   Týdenní předvánoční konverzační kurz Hampson Winter Special je kurz, který vám přinese rozptýlení se spoustou britské angličtiny. Kromě rekapitulace standardní angličtiny se praktickým způsobem seznámíte se společenskými událostmi v Británii a s tím souvisejícími zvyklostmi Britů. Kurz je vhodný pro zájemce, kteří soukromě, či služebně pobývají ve Spojeném království.

  • The Funny Village

   Prázdninový týdenní konverzační kurz The Funny Village je zábavný týden pouze v angličtině. Kterého se můžete zúčastnit společně se svým dítětem. Prázdninové kurzy jsou koncipovány jak pro dospělé, tak pro mládež, ideální je pro rodiče s dospívajícím dítětem od 12 let. Společný program je přizpůsoben věku 12 – 100 let. Výukové aktivity probíhají ve skupinkách 3-4 studentů a při sestavování skupinek přihlížíme k věkovým kategoriím a přizpůsobujeme jim individuálně výuku.

  • Roundabout

   Prázdninový týdenní kurz Roundabout je specielně sestavený kurz pro všechny, kteří potřebují systematicky utřídit gramatický systém. A aby vám nešla ze samé gramatiky hlava kolem, tak vedle toho budete rozvíjet konverzační schopnosti s rodilým mluvčím. I tento prázdninový kurz je vhodný jak pro dospělé, tak pro mládež.

  • Outdoor English

   Prázdninový týdenní kurz Outdoor English je konverzační kurz se spoustou venkovních aktivit, avšak (na rozdíl od Off-Road English) určený těm, kteří si prázdninové sportování představují poněkud více rekreačně než 40 km na kole. I tento kurz je připraven jak pro dospělé, tak pro dospívající děti.

 • Tříměsíční kombinované kurzy

  • V.I.P. English

   V.I.P. English je více než jazykový kurz. Je to pečlivě střižený tréninkový balíček, který perfektně padne každému, kdo ví, co chtít od života, žádá jistotu a nadstandardní péči. Tříměsíční série je zahájena a ukončena vždy třídenním soustředěním. V mezidobí budete mít na šedesát minut týdně svého privátního lektora angličtiny po Skype. Vaše učení angličtiny citlivě a efektivně podpoříme každodenním e-learningem. Kromě toho pro vás bude pracovat rovněž šedesát minut týdně formou Skype sezení certifikovaný kouč, který vás povede k úspěchu celého procesu.

 • Třídenní „oprašovací“ kurzy

  • Hampson Refresher

   Hampson Refresher je třídenní opakovací kurz, který důkladně procvičí vaši angličtinu a zdokonalí vaše jazykové dovednosti. Je určen posluchačům, kteří cítí potřebu si zopakovat svoje znalosti angličtiny. Výuka je založena na učebnici Total English Workbook a je tedy naprosto ideálním osvěžením pro studenty kurzů Total English. Pokud jste si dopřáli delší pauzu ve studiu, tak po absolvování tohoto kurzu se můžete s klidem přihlásit na pokračovací týdenní kurz. Hampson Refresher je ideální i pro ty z vás, keří si chtějí před výjezdem do ciziny efektivně a přehledně zopakovat a zaktivovat své předchozí znalosti.

 • Třídenní konverzační kurzy

  • Broken English

   Třídenní konverzační kurz Broken English jsme připravili pro začínající a mírně pokročilé studenty angličtiny ve třech tematických variantách, které na sebe nenavazují. Vybírat tedy můžete jak podle témat, která vás obzvláště oslovují, tak podle vašich časových možností.

  • Naturally English

   Třídenní konverzační kurz Naturally English je navržen po pokročilé studenty angličtiny. Obsahuje tři tematické varianty, které není nutno absolvovat v určeném pořadí. Při výběru kurzu tak můžete upřednostnit jak témata, tak vhodný termín.

 • Třídenní gramatické kurzy

  • Grammar

   Základem kurzu Grammar je systematický přehled gramatiky, který je vystavěn na učebnici Grammar Practice a je určen pro všechny, kteří potřebují „učesat“, systematizovat a procvičit gramatický systém angličtiny.

 • Kurzy odborné angličtiny

  • Presentation in English

   Třídenní odborný intenzivní kurz Presentation in English je určen pokročilým zájemcům, kteří potřebují nacvičit a procvičit svoje schopnosti prezentace v angličtině. Dozví se potřebnou teorii jak úspěšně prezentovat a podstatnou část kurz stráví přípravou svých vlastních projektů a jejich "veřejnou" prezentací. Zpětnou vazbu získávají podrobným rozborem jejich videonahrávek.

  • Intelligent Business

   Intenzivní třídenní kurz obchodní angličtiny Intelligent Business je dynamický a flexibilní kurz s ucelenou řadou komponent, které rozvinou vaše znalosti ze světa podnikání. Připravili jsme jej pro vás v devíti modulech rozdělných do třech úrovní pokročilosti. Každý z těchto třídenních bloků lze absolvovat samostatně, nebo v libovolném pořadí.

  • English for Human Resources

   Třídenní intenzivní kurz English for Human Resources je připraven pro pokročilé studenty angličtiny a je zaměřen na angličtinu v oblasti lidských zdrojů. Kurz je určen nejen personalistům, ale všem, kteří si potřebují osvojit jazyk ze sféry personalistiky a lidských zdrojů.

  • International Legal English

   Třídenní kurz právnické angličtiny International Legal English je citlivě připraven s ohledem na potřebu co největšího pokroku absolventů s co nejnižšími nároky na časové zaneprázdnění účastníků. Kurz je ideální pro ty, kteří si chtějí v krátké době zlepšit schopnost číst a porozumět právním textům, schopnost napsat právní text v angličtině a výrazně zdokonalit svoji schopnost porozumění a využití mluvené angličtiny na jednáních, prezentacích a diskusích. Připravili jsme šest modulů. Každý z těchto třídenních bloků lze absolvovat samostatně, nebo v libovolném pořadí.

 • Zážitkové kurzy

  • Off-Road English

   Týdenní konverzační kurz Off-Road English je mimořádný zážitkový kurz, kde Vám speciální péči bude věnovat anglicky mluvící sportovní instruktor. Seznámíte se s vodním živlem při kajakování, potkáte se i s jiným živlem při přechodu žhavého uhlí bosou nohou, užijete si divoké jízdy na horských kolech, pod odborným vedením si zkusíte základy lezení na naší lezecké stěně a spustu zábavy zažijete na nízké lanové dráze. Off-Road English je zážitek, na který se nezapomíná.

  • Angličtina pod plachtami

   Týdenní zážitkový konverzační kurz Angličtina pod plachtami je určen všem, kteří se chtějí učit anglicky při každodenních činnostech na jachtě v Jaderském moři. Kurz vede rodilý mluvčí a veškeré komunikace na jachtě pobíhá pouze v angličtině.

Internátní kurzy

Pobytové kurzy na Ptýrově

Týdenní velmi intenzivní internátní kurzy angličtiny se konají v malé vesnici Ptýrov poblíž Mladé…

více informací

Angličtina pro firmy

Kurzy angličtiny pro firmy

Jedinečnost naší nabídky pro uzavřené skupiny je dána zejména propracovaným systémem organizace…

více informací

Zážitky pro kolektivy

Zážitková angličtina pro kolektivy

Komunikace s anglickým instruktorem na laně lezecké stěny, instruktáž v angličtině při rituálu…

více informací


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web