Pokročilí (Upper Intermediate)

Tento stupeň je určen pokročilým zájemcům o studium, kteří již rutinně ovládají základní gramatiku a konverzační témata. Rovnoměrně rozvíjí komunikativní doved­nosti, psaní i znalost gramatického systému a jeho správné použití.

Vstupní znalosti: přibližně v rozsahu kurzů úrovně Intermediate
Probíraná gramatika:

 • časy: přítomný prostý, přítomný průběhový, minulý prostý, minulý průběhový, budoucí prostý, budoucí průběhový, předbudoucí, předpřítomný prostý, předpřítomný průběhový, předminulý prostý, předminulý průběhový
 • existenční vazby (there is, there are)
 • vazby s „have got“ a „used to“
 • vazby s gerundiem
 • infinitivní vazby
 • vazby „so do I“ a „neither do I“
 • vazby „have something done“ a „get something done“
 • podmiňovací způsob — „would“ a „would like“
 • podmínkové věty: 1., 2.a 3. kondicionál
 • vztažné, účelové a přací věty
 • rozkazovací způsob
 • způsobová slovesa
 • stupňování přídavných jmen
 • příslovce četnosti a způsobu
 • předložky
 • vyjadřování množství
 • trpný rod
 • časová souslednost

Návaznost Evropského referenčního rámce na naše kurzy angličtiny

Pokročilost kurzu Úroveň Evropského referenčního rámce
Elementary A1
A2
Pre-Intermediate B1
Intermediate
B2
Upper Intermediate
Advanced C1
C2

Test — angličtina

Test — angličtina

Výběr té správné úrovně pokročilosti je základním předpokladem k efektivním studiu. Vstupní testy z…

více informací

Internátní kurzy

Pobytové kurzy na Ptýrově

Týdenní velmi intenzivní internátní kurzy angličtiny se konají v malé vesnici Ptýrov poblíž Mladé…

více informací

Docházkové kurzy

Docházková výuka dospělých

Hampson pořádá jazykové kurzy v Mladé Boleslavi, kde má v centru města pod jednou střechou sídlo…

více informací


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web