Začátečníci

Ideální a velmi efektivní kurz určený začátečníkům. Je orientován především na mluvené situace a postupně buduje sebedůvěru v porozumění a v používání jazyka.

Vstupní znalosti: žádné nebo minimální
Probíraná gramatika:

  • Postavení slovesa ve větě tázací, rozkazovací, oznamovací, přivlastňovací zájmena (mein, dein)
  • Číslovky 1-100
  • Hodiny
  • Časování pravidelných a nepravidelných sloves
  • Skloňování podstatných jmen
  • Množné číslo podstatných jmen
  • Předložky se 3.p, se 4.p a 3+4 p.
  • Perfektum
  • Preteritum (haben, sein)
  • Člen určitý a neurčitý a použití
  • Zápor
  • Odlučitelné a neodlučitelné předpony

Objednejte si kurz:

Nejste si jisti svou pokročilostí?

Test — němčina

Test — němčina

Výběr té správné úrovně pokročilosti je základním předpokladem k efektivním studiu. Vstupní testy z…

více informací

Docházkové kurzy

Docházková výuka dospělých

Hampson pořádá jazykové kurzy v Mladé Boleslavi, kde má v centru města pod jednou střechou sídlo…

více informací

Reference

Reference

Není náhoda, že v řadě našich spokojených klientů nechybí jméno čtyřnásob- ného olympijského…

více informací


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web