Středně pokročilí (Intermediate)

Kurzy angličtiny této pokročilosti jsou určeny středně pokročilým studentům, kteří se již anglicky domluví. Rozvíjí slovní zásobu ve spojení s aktuálními a zajímavými konver­začními tématy a především procvičují komunikativní schopnosti.

Vstupní znalosti: přibližně v rozsahu kurzů úrovně Pre-Intermediate
Probíraná gramatika:

 • vyjádření souhlasu: „so do i / neither do I“
 • vyjádření nesouhlasu, nepřímé otázky, otázky přítomného času prostého
 • přítomný čas průběhový a prostý
 • minulý čas prostý, opakovaná minulost, časové spojky, návrhy a názory, souhlas a nesouhlas
 • předpřítomný čas, časové výrazy, dovětky
 • předpovědi a rozhodnutí: „will / going to“, slovesa a předložky
 • účelové věty
 • slovosled přídavných jmen
 • přivlastňovací „´s“
 • předložky místa, srovnávání
 • otevřené podmínky
 • trpný rod času budoucího
 • žádosti, dohody a nabídky, odmítnutí, omluvy
 • přací věty přítomné
 • předpřítomný čas
 • spojky: „since“ a „for“
 • povinnosti, zákazy, dovolení
 • množství
 • časová souslednost
 • použití „_ing / to“
 • předminulý čas prostý a průběhový
 • trpný rod

Návaznost Evropského referenčního rámce na naše kurzy angličtiny

Pokročilost kurzu Úroveň Evropského referenčního rámce
Elementary A1
A2
Pre-Intermediate B1
Intermediate
B2
Upper Intermediate
Advanced C1
C2

Test — angličtina

Test — angličtina

Výběr té správné úrovně pokročilosti je základním předpokladem k efektivním studiu. Vstupní testy z…

více informací

Internátní kurzy

Pobytové kurzy na Ptýrově

Týdenní velmi intenzivní internátní kurzy angličtiny se konají v malé vesnici Ptýrov poblíž Mladé…

více informací

Docházkové kurzy

Docházková výuka dospělých

Hampson pořádá jazykové kurzy v Mladé Boleslavi, kde má v centru města pod jednou střechou sídlo…

více informací


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web