Young Camp (B3183) Tak trochu zábavnější výuka anglické konverzace pro děti od 9 let (Začátečníci II.)

Hlavním cílem tohoto kurzu je ukázat dětem, že i intenzivní učení může být zábavné. Týden prožitý v angličtině přinese zejména masivní rozvoj slovní zásoby a viditelně zlepší komunikační schopnosti v angličtině. Kromě moderních učebnic Our Discovery Island jsou v kurzech používány podnětné doplňkové materiály. Za zvýhodněnou cenu je poskytována velmi intenzivní konverzační výuka angličtiny od probuzení do usnutí a individuální péče o každého studenta (jeden lektor připadá maximálně na pět účastníků) obdobně jak v kurzech pro dospělé. Výuku zábavnou formou si i vaše děti zamilují.

"Young Camp" je speciální týdenní prázdninový kurz s podobnou strukturou, časovým programem i značnou intenzitou jako naše systematické týdenní kurzy. Liší se v několika bodech:

1) Kurz je navržen specielně pro děti (8-11 let), čemuž je přizpůsoben program, speciální učebnice pro tuto věkovou kategorii a stanovena zvýhodněná cena.

2) "Young Camp" je koncipován pro různé pokročilosti současně, přičemž podmínkou je znalost elementární slovní zásoby a schopnost komunikovat alespoň jednoduchým způsobem anglicky. Posluchači budou teprve na kurzu rozdělení do skupin dle své úrovně pokročilosti. Společné aktivity jsou organizovány tak, aby byly vhodné pro všechny úrovně.

3) Součástí kurzu bude i zajímavý program plný her, projektů, sportu i tvůrčích činností. Program je veden v co největší míře v angličtině, ale zároveň bere v potaz věk dětí a jejich jazykové schopnosti.

4) Kurz procvičuje jazykové dovednosti pomocí moderních materiálů a za maximálního využití zábavných prvků.

5) Kurz děti učí jak myslet a komunikovat v cizím jazyce nejen v rámci hodin, ale i v rámci všech ostatních aktivit.

6) Výuka je založena na učebnicích "Our Discovery Island" a hlavním cílem kurzu je rozvoj slovní zásoby a nabytí sebevědomí v jejím používání. Kromě učebnic jsou v kurzech používány tematické učební pomůcky a materiály.

7) Kurz plně respektuje specifika věkové kategorie cílové skupiny.

„Young Camp“ poskytne vašim dětem:

 • velmi intenzivní konverzační výuku angličtiny od probuzení do usnutí
 • individuální péči o každého studenta (jeden lektor připadá maximálně na pět účastníků)
 • výuku zábavnou formou, v relaxovaném stavu
 • smysluplně strávený prázdninový týden, na který se nezapomíná

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Young Camp
 • Kód kurzu: B3183
 • Pokročilost: Začátečníci II.
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 5. -12. července 2019
 • První hodina: v pátek 5. července 2019 v 17.00 hodin
 • Kurz končí: 12. července 2019
 • Cena: 12 000,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování a plnou penzi.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web