Weekend Camp II. (B3164) Série víkendových kurzů pro dospívající (Mírně pokročilí)

Chcete, aby se vaše děti věnovaly angličtině naplno? Aby je bavila tak, že se jí naučí dokonale? Dopřejte jim kurzy u nás v Institutu pro zrychlené učení Hampson na Ptýrově. Série víkendových pobytových kurzů Weekend Camp udělá s angličtinou vašeho dítěte divy. Naše konverzační pobytové kurzy pro teenagery mají jasný cíl - užít si zábavu a přitom se výrazně zdokonalit v anglické konverzaci.

Weekend Camp je speciální víkendový konverzační kurz pro studenty od 12 - 18 let, který začíná vždy v pátek v 17:00 a končí v neděli v 17:00. Jeho hlavním cílem je zdokonalení se v konverzaci, rozvoj slovní zásoby a zvýšení sebevědomí v používání jazyka.

Kurzy mají stejnou intenzitou jako naše systematické kurzy, náplň výuky a materiály však plně zohledňují věk a zájmy mladých lidí. Kurz je koncipován pro různé pokročilosti současně, přičemž podmínkou je minimálně absolvovaná úroveň A1. Posluchači budou teprve na kurzu rozdělení do skupin dle své úrovně pokročilosti.

Program každého kurzu je svým způsobem originál a každý Weekend Camp má trochu jinou tematiku. V těchto kurzech je dán mnohem širší prostor pro interaktivní prvky a vzájemnou komunikaci, přičemž důraz je vždy kladen na hlavní cíl, jímž je intenzivní výuka angličtiny.

Kurz procvičuje gramatiku, která ale není detailně vysvětlována. Místo toho je zařazeno mnohem více praktického procvičování, použití v praxi a her. Výuka je založena na pracovních sešitech k učebnicové řadě Next Move a vlastních materiálech Hampson.

Weekend Camp vám poskytuje

 • velmi intenzivní konverzační výuku angličtiny od probuzení do usnutí
 • individuální péči o každého studenta (jeden lektor připadá maximálně na čtyři účastníky)
 • maximální důraz na konverzaci a slovní zásobu
 • výuku zábavnou formou, v relaxovaném stavu

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Weekend Camp II.
 • Kód kurzu: B3164
 • Pokročilost: Mírně pokročilí
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 3. - 5. května 2019
 • První hodina: v pátek 3. května 2019 v 17.00 hodin
 • Kurz končí: 5. května 2019
 • Cena: 4 733,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování a plnou penzi.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web