Lifestyle IM II. (B2898) English for work, socializing and travel (Středně pokročilí)

Kurz Lifestyle Intermediate je vhodný pro studenty, kteří chtějí být na středně pokročilé úrovni schopni sebevědomě komunikovat v cizím jazyce. Kurz rozvíjí všechny jazykové složky včetně slovní zásoby, kterou využijete v práci, na cestách i ve společnosti. Kurz založen na výukových materiálech, které byly specielně vyvinuty, aby pomohly studentům budovat úspěšné obchodní a společenské vztahy v angličtině. Materiály kladou zřetel na rychlý rozvoj konverzační schopností a funkčního jazyka. Je vhodnou volbou pro studenty, kteří nechtějí studovat vyloženě obchodní angličtinu, ale zároveň je pro ně přínosné se do určité míry s pracovně-společenskými tématy seznámit.

Kurz předpokládá, že je studen schopen již souvislého projevu v angličtině (byť s chybami) a že student jako vstupní znalostí disponuje časy úrovně A2. Látka je do určité míry opakována a především rozšiřována. Od začátku je kladen zřetel na rozvoj konverzačních dovedností a budování pohotových reakcí.

Porozumění
Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí, nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Čtení
Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.

Mluvení
Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal (a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce

Písemný projev
Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

Mezinárodní zkoušky
Kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky úrovně B1.

e-learning
Všechny naše kurzy je možné doplnit e-learningovým programem Duotesting a zefektivnit tak vaši domácí přípravu.

Obsah kurzu:

 • Lifestyle IM I.:

  UNIT 1 Quality Time
 • Grammar::Tense review, Present tense ,question forms
 • Word focus::Tree-time activities
 • Communication strategies: Making suggestions
 • Interaction:: Life coaching, Time stealers

  UNIT 2 Globetrotters
 • Grammar:: Will and going to, Present continuous for future plans
 • Word focus:: Compound nouns
 • Communication strategies: Agreeing and disagreeing
 • Interaction:: Five days in Dubai. An itinerary

  UNIT 3 Be my guest
 • Grammar:: Base form with to or -ing, Quantifiers
 • Word focus:: Food and entertaining
 • Communication strategies: Saying ´no ´
 • Interaction:: The visit

  UNIT 4 Learning curve
 • Grammar:: Can, could and be able to. Comparatives and superlatives
 • Word focus:: Personal characteristics
 • Communication strategies:Building on ideas
 • Interaction:: Training solutions

  Lifestyle IM II.:

  UNIT 5 Getting on
 • Grammar:: Present perfect and past simple , used
 • Word focus:: Conversation topics
 • Communication strategies: Socializing
 • Interaction:: Choosing a candidate

  UNIT 6 Rule of thumb
 • Grammar:: Can, have to, must, need to and should, Obligation in the past
 • Word focus:: Writing emails 1
 • Communication strategies: Giving advice
 • Interaction:: Helping new people, First day at work, An induction programme

  UNIT 7 Tell us a story
 • Grammar:: Past continuous, Past tenses
 • Word focus:: Humour
 • Communication strategies: Storytelling
 • Interaction:: Presentations, Prepare a presentation, Elevator pitch, Tell an anecdote

  UNIT 8 Green chic
 • Grammar:: Zero and first conditionals, Second conditional
 • Word focus:: Products
 • Communication strategies: Problem solving
 • Interaction:: Planning a green office, Refurbishing a sustainable office

  Lifestyle IM III.:

  UNIT 9 IT generation
 • Grammar:: Passive forms, Active or passive
 • Word focus:: Telephoning
 • Communication strategies: Making requests
 • Interaction:: Remote manager, Working virtually

  UNIT 10 Right or wrong
 • Grammar:: Third conditional, Should have
 • Word focus:: Collocations with blame, fault, make, do
 • Communication strategies: Saying sorry
 • Interaction:: Doing the right thing, Challenges at work

  UNIT 11 Working together
 • Grammar:: Relative pronouns, Present perfect continuous
 • Word focus:: Writing emails 2
 • Communication strategies: Networking
 • Interaction:: Team-building, Planning an event

  UNIT 12 Trial and error
 • Grammar:: Reported speech, Embedded questions
 • Word focus:: Consumer vocabulary
 • Communication strategies: Dealing with complaints
 • Interaction:: Online entrepreneurs, Board game, Online business

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Lifestyle IM II.
 • Kód kurzu: B2898
 • Pokročilost: Středně pokročilí
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Úterý 18.15 - 20.15
 • První hodina: v úterý 6. února 2018 v 18.15 hodin
 • Kurz končí: 26. června 2018
 • Cena: 5 016,— Kč za kurz
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.hampson.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web