Lifestyle IM II. (B2898) English for work, socializing and travel (Středně pokročilí)

Kurz Lifestyle Intermediate je vhodný pro studenty, kteří chtějí být na středně pokročilé úrovni schopni sebevědomě komunikovat v cizím jazyce. Kurz rozvíjí všechny jazykové složky včetně slovní zásoby, kterou využijete v práci, na cestách i ve společnosti. Kurz založen na výukových materiálech, které byly specielně vyvinuty, aby pomohly studentům budovat úspěšné obchodní a společenské vztahy v angličtině. Materiály kladou zřetel na rychlý rozvoj konverzační schopností a funkčního jazyka. Je vhodnou volbou pro studenty, kteří nechtějí studovat vyloženě obchodní angličtinu, ale zároveň je pro ně přínosné se do určité míry s pracovně-společenskými tématy seznámit.

Kurz předpokládá, že je studen schopen již souvislého projevu v angličtině (byť s chybami) a že student jako vstupní znalostí disponuje časy úrovně A2. Látka je do určité míry opakována a především rozšiřována. Od začátku je kladen zřetel na rozvoj konverzačních dovedností a budování pohotových reakcí.

Porozumění
Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí, nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Čtení
Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.

Mluvení
Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal (a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce

Písemný projev
Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

Mezinárodní zkoušky
Kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky úrovně B1.

e-learning
Všechny naše kurzy je možné doplnit e-learningovým programem Duotesting a zefektivnit tak vaši domácí přípravu.

Obsah kurzu:

 • Lifestyle IM I.:

  UNIT 1 Quality Time
 • Grammar::Tense review, Present tense ,question forms
 • Word focus::Tree-time activities
 • Communication strategies: Making suggestions
 • Interaction:: Life coaching, Time stealers

  UNIT 2 Globetrotters
 • Grammar:: Will and going to, Present continuous for future plans
 • Word focus:: Compound nouns
 • Communication strategies: Agreeing and disagreeing
 • Interaction:: Five days in Dubai. An itinerary

  UNIT 3 Be my guest
 • Grammar:: Base form with to or -ing, Quantifiers
 • Word focus:: Food and entertaining
 • Communication strategies: Saying ´no ´
 • Interaction:: The visit

  UNIT 4 Learning curve
 • Grammar:: Can, could and be able to. Comparatives and superlatives
 • Word focus:: Personal characteristics
 • Communication strategies:Building on ideas
 • Interaction:: Training solutions

  Lifestyle IM II.:

  UNIT 5 Getting on
 • Grammar:: Present perfect and past simple , used
 • Word focus:: Conversation topics
 • Communication strategies: Socializing
 • Interaction:: Choosing a candidate

  UNIT 6 Rule of thumb
 • Grammar:: Can, have to, must, need to and should, Obligation in the past
 • Word focus:: Writing emails 1
 • Communication strategies: Giving advice
 • Interaction:: Helping new people, First day at work, An induction programme

  UNIT 7 Tell us a story
 • Grammar:: Past continuous, Past tenses
 • Word focus:: Humour
 • Communication strategies: Storytelling
 • Interaction:: Presentations, Prepare a presentation, Elevator pitch, Tell an anecdote

  UNIT 8 Green chic
 • Grammar:: Zero and first conditionals, Second conditional
 • Word focus:: Products
 • Communication strategies: Problem solving
 • Interaction:: Planning a green office, Refurbishing a sustainable office

  Lifestyle IM III.:

  UNIT 9 IT generation
 • Grammar:: Passive forms, Active or passive
 • Word focus:: Telephoning
 • Communication strategies: Making requests
 • Interaction:: Remote manager, Working virtually

  UNIT 10 Right or wrong
 • Grammar:: Third conditional, Should have
 • Word focus:: Collocations with blame, fault, make, do
 • Communication strategies: Saying sorry
 • Interaction:: Doing the right thing, Challenges at work

  UNIT 11 Working together
 • Grammar:: Relative pronouns, Present perfect continuous
 • Word focus:: Writing emails 2
 • Communication strategies: Networking
 • Interaction:: Team-building, Planning an event

  UNIT 12 Trial and error
 • Grammar:: Reported speech, Embedded questions
 • Word focus:: Consumer vocabulary
 • Communication strategies: Dealing with complaints
 • Interaction:: Online entrepreneurs, Board game, Online business

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Lifestyle IM II.
 • Kód kurzu: B2898
 • Pokročilost: Středně pokročilí
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Úterý 18.15 - 20.15
 • První hodina: v úterý 6. února 2018 v 18.15 hodin
 • Kurz končí: 26. června 2018
 • Cena: 4 752,— Kč za kurz
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web