Conversation & Grammar (B2895) Konverzační kurz s opakováním gramatiky pro středně pokročilé studenty. (Středně pokročilí)

Chcete systematicky pracovat na osvojení gramatiky a zároveň mít jistotu, že budete mít dostatečný prostor své znalosti zhodnotit v praxi při konverzaci? Připravili jsme pro vás kurz, který vás během 60 minut za pomoci kvalitní učebnice bude provádět úrovní středně pokročilý. Ve zbývajících 60 minutách pak budete mít prostor na pozadí zajímavých konverzačních témat nabyté poznatky využít a zdokonalovat se v mluveném projevu.

Závěrečná úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky po absolvování kurzu: B1

Porozumění
Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí, nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Čtení
Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.

Mluvení
Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal (a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce

Písemný projev
Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

Mezinárodní zkoušky
Kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky B1.

e-learning
Všechny naše kurzy je možné doplnit e-learningovým programem a zefektivnit tak vaši domácí přípravu.

Základní mluvnice:

 • podstatná jména a členy
 • zájmena
 • přídavná jména / stupňování
 • přítomné časy
 • minulé časy
 • předpřítomné časy
 • budoucí časy
 • způsobová slovesa
 • větný slovosled
 • - ing / infinitiv
 • trpný rod
 • nepřímá řeč
 • vztažné věty
 • podmínkové věty
 • spojky
 • předložky
 • frázová slovesa

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Conversation & Grammar
 • Kód kurzu: B2895
 • Pokročilost: Středně pokročilí
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Čtvrtek 17.15 - 19.15
 • První hodina: ve čtvrtek 1. února 2018 v 17.15 hodin
 • Kurz končí: 28. června 2018
 • Cena: 5 400,— Kč za kurz
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.hampson.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web