English in the Garden PIM (B2813) Kurz, který oživí vaši angličtinu v učebně i při hrách v přírodě (Mírně pokročilí)

Myslíte, že zdokonalovat se intenzivně v angličtině se dá jen na školní sesli před tabulí? Poznejte v našem institutu, že to jde i jinak. V bývalém statku na prahu Českého ráje zakusíte na vlastní kůži, že člověk se může během jednoho týdne hodně naučit a zároveň prožít spoustu zábavy při venkovních aktivitách. Dopřejte si příležitost poznat, jak záživné může být učení o prázdninách. Zaznamenáte nebývalý rozvoj své angličtiny na pozadí rekreačních sportovních a společenských her na zahradě, nebo při výletu k léčivým pramenům opředených dávnými bájemi.

Věda ví, že převážná část našeho poznání pramení z vlastních zážitků. Víme to i my v Hampsonu a proto vás tak rádi učíme zážitkem. Instruktáž v angličtině pro kolektivní hry a typicky prázdninové aktivity v přírodě a jejich následné prožití (opět v angličtině) - to jsou momenty, které váš mozek nezapomene. Primárním efektem je pro nás vždy vaše angličtina, sekundárním přínosem je následně pocit zajímavě strávené části prázdnin. English In The Garden je mimořádný zážitkový týdenní prázdninový kurz s podobnou strukturou, časovým programem i značnou intenzitou jako naše systematické týdenní kurzy. Liší se v několika bodech:

1. Kurz jsme připravili pro studenty pokročilostí Pre-Intermediate, Intermediate a Upper-Intermediate. Posluchači budou teprve na kurzu rozdělení do skupin dle své úrovně pokročilosti.

2. Každý výukový den je doplněn o dvou až tříhodinový outdoorový program, který proběhne pochopitelně v angličtině. Náplní tohoto programu jsou rekreační sportovní aktivity a hry.

3. Kurz procvičuje gramatiku, která ale není vysvětlována. Místo toho je zařazeno mnohem více praktického procvičování a her.

4. Účastníci těchto kurzů se před nástupem do kurzu zavážou k tomu, že během pobytu nepromluví česky. Kurz povede český lektor a dva konverzační lektoři (rodilí mluvčí) a veškerá konverzace, včetně vzájemné komunikace mezi studenty, probíhá po celou dobu pobytu pouze v angličtině.

5. Výuka je založena na učebnicích "Language to go" a hlavním cílem kurzu je (kromě nezapomenutelných zážitků) zejména masivní rozvoj slovní zásoby. Kromě učebnic jsou v kurzech používány tematické učební pomůcky a materiály.

6. Kurz je koncipován jak pro dospělé, tak pro mládež od 15ti let. Společný program je přizpůsoben věku 15 - 100 let. Výukové aktivity budou probíhat ve skupinkách 3-4 studentů a při sestavování skupinek budeme přihlížet k věkovým kategoriím a přizpůsobíme jim individuálně výuku.

Je správné o prázdninách zažít živou angličtinu

 • velmi intenzivní konverzační výuka angličtiny od probuzení do usnutí individuální péče o každého studenta (jeden lektor připadá maximálně na čtyři účastníky)
 • zkušení kmenoví lektoři a rodilí mluvčí
 • zážitková forma výuky výuka zábavnou formou, v relaxovaném stavu
 • výukové aktivity v přírodě

Informace o kurzu

 • Název kurzu: English in the Garden PIM
 • Kód kurzu: B2813
 • Pokročilost: Mírně pokročilí
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 29. června - 6. července 2018
 • První hodina: v pátek 29. června 2018 v 17.00 hodin
 • Kurz končí: 6. července 2018
 • Cena: 16 900,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování, plnou penzi a potravinové doplňky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web