English Starter (B2757) Týdenní kurz angličtiny pro naprosté začátečníky (Začátečníci I.)

Týdenní pobytový intenzivní kurz New Total English Starter je koncipovaný speciálně pro naprosté začátečníky, kteří se nikdy jazyk neučili a nemají tedy vůbec žádné, ani skryté znalosti angličtiny. Dokonale vyhovuje potřebám těch, kteří si chtějí vytvořit pevné základy pro další studium angličtiny. Buduje postupně sebedůvěru v porozumění a v používání jazyka. Během sedmi dnů si osvojíte základní orientaci v angličtině a přijdete do styku s bezmála dvěmi tisícovkami anglických slov.

Nemůžete se odhodlat začít s angličtinou? Hampson metoda zrychleného učení vám nabízí netradiční a efektivní cestu. Žádné sesle, skřípající křída a rutina! Učíte se beze stresu, přirozeně, a vyučování přináší stejnou radost žákovi i učiteli.

Vyučujeme v přátelském prostředí - výuka probíhá v týdenních kurzech na rekonstruovaném statku z patnáctého století, který jsme vybavili speciálně pro naši metodu zrychleného učení. Vyučujeme v malých skupinkách: jeden lektor se zvláštním výcvikem se věnuje maximálně čtyřem studentům.

Učíte se v uvolněné atmosféře a můžeme vám zaručit, že se cizím jazykem opravdu domluvíte. Více než šestnáct let praxe a zkušenosti tisíců našich absolventů nás opravňuji k tvrzení, že i vy to zvládnete.

A jak to dokážete?

 • Představte si, že posloucháte příjemnou hudbu, do které lektor předčítá cizojazyčné texty. Zatímco "jen odpočíváte", vaše podvědomí si důkladně ukládá cizojazyčná spojení pro další použití…
 • Stejně jako vaši předchůdci budete i vy mile překvapeni dynamickou fází Hampson metody zrychleného učení, která vás zvedne ze židlí. Rytmické a hlasité opakování zafixuje slovní spojení ve vaší paměti. A to za doprovodu tradiční indiánské hudby bez ohnutých zad a dlouhých hodin biflování.
 • Nechybí samozřejmě ani výklad gramatiky a běžná procvičování; více zábavy si ale užijete při komunikačních cvičeních a hrách, jako jsou kvizy nebo vlastní divadelní představení.
 • Úspěšnost a efektivitu kurzů podmiňují i používané formy fyzické a psychické relaxace. Součástí naší metody je i specifický způsob stimulace studentů a práce s jejich životními cíli.
 • A konečně: učíte se od probuzení do usnutí!

Informace o kurzu

 • Název kurzu: English Starter
 • Kód kurzu: B2757
 • Pokročilost: Začátečníci I.
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 9. - 16. března 2018
 • První hodina: v pátek 9. března 2018 v 17.00 hodin
 • Kurz končí: 16. března 2018
 • Cena: 16 900,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování, plnou penzi a potravinové doplňky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web