Gold Experience B2 (B2643) Kurz angličtiny s českým a konverzačním lektorem. (Pokročilí)

Kurzy Gold Experience jsou sérií kurzu pro starší dospívající. Mladí studenti docházejí na 2x60 minut jednou týdně, přičemž 60 minut mají zpravidla české lektora a druhých 60 minut lektora konverzačního, který na ně hovoří pouze anglicky. Jedná se většinou o rodilé mluvčí, či cizince. Kurzy Gold Experience byly koncipovány tak, aby mladé studenty na poměrně vysoké vstupní úrovni jazyka (středně pokročilý - pokročilý) úspěšně jazykově rozvíjely na pozadí aktuálních témat. Kurzy také výborně připravují studenty na zkouškové strategie a ke skládání státních i mezinárodních zkoušek z angličtiny. Po absolvování celé řady v průběhu tří let stojí studenti před možností absolvovat přípravný kurz na mezinárodní zkoušku First Cambridge Certificate (FCE), popřípadě absolvovat přípravný kurz k maturitě.

Kurz Gold Experience B2 je určen studentům zhruba sedmnáctiletým. Je určen studentům na úrovni středně pokročilý-pokročilý. Kurz využívá kvalitní a citlivě připravené učebnice, odpovídající věku studentů. Studenti v rámci kurzu rozvíjejí všechny jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení. Zároveň se rozvíjejí v oblasti gramatiky a slovní zásoby odpovídající této úrovni.

Kurz je koncipován tak, aby udržel studenty motivované a bylo v něm vytvářeno pozitivní učební prostředí. Moderní učebnice obsahují situace a příběhy, odpovídající věku studentů a reálným životním situacím, s kterými se mohou ztotožnit. Lektoři při kurzech využívají řadu podnětných doplňkových materiálů. Máme zkušenost, že většina našich dospívajících studentů se učí s radostí a uvědomuje si důležitost studia. Mají-li správně vytyčené cíle, dovedou být dostatečně zodpovědní, aby věnovali svému studiu to, co je potřeba.

K našim studentům přistupujeme individuálně a snažíme se, aby se v hodinách dobře cítil každý jeden z nich a zároveň aby dobře fungovala celá skupina. Dbáme na to, aby se k sobě studenti chovali s respektem a ohleduplností. Studenti v Hampsonu svým učitelům tykají a jejich učitelé se snaží být nejen autoritou, ale zároveň oporou, na kterou se mohou kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem.

Kurz je veden téměř výhradně v angličtině. Čeština je používána pouze v nezbytných případech.

Přehled základních gramatických jevů:

 • přítomné časy
 • minulé časy
 • vazba "used to"
 • způsobová slovesa
 • komparativ
 • trpné rody
 • gerundium / infinitiv
 • nepřímá řeč
 • přací věty
 • vztažné věty a vztažná zájmena

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Gold Experience B2
 • Kód kurzu: B2643
 • Pokročilost: Pokročilí
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Středa 16.05 - 18.05
 • První hodina: ve středu 7.září 2017 v 16.05 hodin
 • Kurz končí: 27. června 2018
 • Příspěvek: 4 592,— Kč za pololetí
 • Kurz organizuje Hampson 4KIDS. Učebnice zajišťujeme, ale je třeba je uhradit zvlášť.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web