New Total English IM II. (B2613) Kurz angličtiny pro středně pokročilé (Středně pokročilí)

Kurz je vhodný pro studenty, kteří se chtějí posunout na úroveň středně pokročilý a obsáhnout tak veškerou základní anglickou gramatiku. Po jeho absolvování budete schopni bez problémů hovořit o vám známých tématech. Kurz využívá učebnici obsahující témata odpovídající zájmům dospělých. Setkáte se s reálným jazykem a autentickými texty.

Závěrečná úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky po absolvování kurzu: B1

Porozumění
Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí, nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Čtení
Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.

Mluvení
Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal (a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce

Písemný projev
Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

Mezinárodní zkoušky
Kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky úrovně B1.

e-learning
Všechny naše kurzy je možné doplnit e-learningovým programem a zefektivnit tak vaši domácí přípravu.

Přehled základní mluvnice, slovní zásoby a dovedností dle jednotlivých lekcí:

 • New Total English IM I.:
  Lekce 1
 • Grammar::auxiliary verbs
 • Can do::Encourage further conversation by expressing interest in what is said
 • Grammar::Present Simple and Present Continuous
 • Vocabulary::Personality
 • Can do::Start a conversation with a stranger
 • Grammar::Present Perfect Simple and Past Simple
 • Vocabulary::Arguing
 • Can do::Retell a simple narrative in your own words

  Lekce 2
 • Grammar::The passive
 • Vocabulary::Television
 • Can do::Give opinions and agree/disagree
 • Grammar::Defining relative clauses
 • Vocabulary:: In the news
 • Can do:: Describe an object
 • Grammar:: Past Simple and Past Continuous
 • Can do:: Describe an important event from your life

  Lekce 3
 • Grammar:: Future plans
 • Can do:: Make a complaint
 • Grammar:: Comparatives and superlatives
 • Vocabulary::Adjectives describing places
 • Can do::Compare cities
 • Grammar:: Future possibility
 • Vocabulary::Compound nouns
 • Can do:: Take notes while listening

  Lekce 4
 • Grammar:: Question tags
 • Vocabulary:: Phrasal verbs
 • Can do:: Use intonation to check and confirm information
 • Grammar:: Modal verbs of obligation and prohibition
 • Vocabulary:: Personal qualities (1)
 • Can do:: Carry out a survey and present results
 • Grammar:: Zero and First Conditionals with if/ when/unless/as soon as
 • Vocabulary:: Shopping
 • Can do:: Ask for and give clarification

  Lekce 5
 • Grammar:: Present Perfect Continuous and Present Perfect Simple
 • Vocabulary:: creative activities
 • Can do:: Describe your response to a picture
 • Grammar:: Verb patterns with -ing and infinitive
 • Vocabulary:: Describing pastimes
 • Can do:: Describe a pastime
 • Grammar:: Countable and uncountable nouns
 • Vocabulary:: Food
 • Can do:: Describe a restaurant

  New Total English IM II.:
  Lekce 6
 • Grammar::Past Perfect Simple
 • Vocabulary:: Descriptive language
 • Can do:: Describe a memorable photo
 • Grammar::Uses of like
 • Vocabulary:: Places in a city
 • Can do:: Get around a new place
 • Grammar::Articles
 • Vocabulary:: Travelling
 • Can do:: Talk about unexpected events

  Lekce 7
 • Grammar:: Subject and object questions
 • Vocabulary:: Learning
 • Can do:: Describe a learning experience
 • Grammar:: Used to/would
 • Vocabulary:: Personal qualities (2)
 • Can do:: Describe a teacher from your past
 • Grammar:: Modals of ability, past and present
 • Vocabulary:: Education
 • Can do:: Carry out an interview

  Lekce 8
 • Grammar::Second Conditional
 • Vocabulary:: The law
 • Can do:: Discuss problems and suggest changes
 • Grammar::Adverbs
 • Vocabulary:: Global issues
 • Can do:: Express and respond to opinions
 • Grammar::Third Conditional
 • Vocabulary:: Life decisions
 • Can do:: Describe the effect of important decisions

  Lekce 9
 • Grammar::Make, let, allow
 • Can do:: Ask for clarification
 • Grammar::Reported speech
 • Vocabulary:: -ed and -ing adjectives
 • Can do:: Take notes while listening
 • Grammar::Past obligation/permission
 • Vocabulary:: Job requirements
 • Can do:: Describe job skills

  Lekce 10
 • Grammar::I wish/if only
 • Can do:: Respond to a poem
 • Grammar::Review of past tenses
 • Vocabulary::Biographies
 • Can do:: Briefly describe a famous person
 • Grammar::Phrasal verbs
 • Can do:: Understand cultural differences

Informace o kurzu

 • Název kurzu: New Total English IM II.
 • Kód kurzu: B2613
 • Pokročilost: Středně pokročilí
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Úterý 17.15 - 19.15
 • První hodina: v úterý 5. září 2017 v 17.15 hodin
 • Kurz končí: 30. ledna 2018
 • Cena: 5 280,— Kč za kurz
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.hampson.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web