New Total English IM II. (B2613) Kurz angličtiny pro středně pokročilé (Středně pokročilí)

Kurz je vhodný pro studenty, kteří se chtějí posunout na úroveň středně pokročilý a obsáhnout tak veškerou základní anglickou gramatiku. Po jeho absolvování budete schopni bez problémů hovořit o vám známých tématech. Kurz využívá učebnici obsahující témata odpovídající zájmům dospělých. Setkáte se s reálným jazykem a autentickými texty.

Závěrečná úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky po absolvování kurzu: B1

Porozumění
Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí, nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Čtení
Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.

Mluvení
Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal (a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce

Písemný projev
Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

Mezinárodní zkoušky
Kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky úrovně B1.

e-learning
Všechny naše kurzy je možné doplnit e-learningovým programem a zefektivnit tak vaši domácí přípravu.

Přehled základní mluvnice, slovní zásoby a dovedností dle jednotlivých lekcí:

 • New Total English IM I.:
  Lekce 1
 • Grammar::auxiliary verbs
 • Can do::Encourage further conversation by expressing interest in what is said
 • Grammar::Present Simple and Present Continuous
 • Vocabulary::Personality
 • Can do::Start a conversation with a stranger
 • Grammar::Present Perfect Simple and Past Simple
 • Vocabulary::Arguing
 • Can do::Retell a simple narrative in your own words

  Lekce 2
 • Grammar::The passive
 • Vocabulary::Television
 • Can do::Give opinions and agree/disagree
 • Grammar::Defining relative clauses
 • Vocabulary:: In the news
 • Can do:: Describe an object
 • Grammar:: Past Simple and Past Continuous
 • Can do:: Describe an important event from your life

  Lekce 3
 • Grammar:: Future plans
 • Can do:: Make a complaint
 • Grammar:: Comparatives and superlatives
 • Vocabulary::Adjectives describing places
 • Can do::Compare cities
 • Grammar:: Future possibility
 • Vocabulary::Compound nouns
 • Can do:: Take notes while listening

  Lekce 4
 • Grammar:: Question tags
 • Vocabulary:: Phrasal verbs
 • Can do:: Use intonation to check and confirm information
 • Grammar:: Modal verbs of obligation and prohibition
 • Vocabulary:: Personal qualities (1)
 • Can do:: Carry out a survey and present results
 • Grammar:: Zero and First Conditionals with if/ when/unless/as soon as
 • Vocabulary:: Shopping
 • Can do:: Ask for and give clarification

  Lekce 5
 • Grammar:: Present Perfect Continuous and Present Perfect Simple
 • Vocabulary:: creative activities
 • Can do:: Describe your response to a picture
 • Grammar:: Verb patterns with -ing and infinitive
 • Vocabulary:: Describing pastimes
 • Can do:: Describe a pastime
 • Grammar:: Countable and uncountable nouns
 • Vocabulary:: Food
 • Can do:: Describe a restaurant

  New Total English IM II.:
  Lekce 6
 • Grammar::Past Perfect Simple
 • Vocabulary:: Descriptive language
 • Can do:: Describe a memorable photo
 • Grammar::Uses of like
 • Vocabulary:: Places in a city
 • Can do:: Get around a new place
 • Grammar::Articles
 • Vocabulary:: Travelling
 • Can do:: Talk about unexpected events

  Lekce 7
 • Grammar:: Subject and object questions
 • Vocabulary:: Learning
 • Can do:: Describe a learning experience
 • Grammar:: Used to/would
 • Vocabulary:: Personal qualities (2)
 • Can do:: Describe a teacher from your past
 • Grammar:: Modals of ability, past and present
 • Vocabulary:: Education
 • Can do:: Carry out an interview

  Lekce 8
 • Grammar::Second Conditional
 • Vocabulary:: The law
 • Can do:: Discuss problems and suggest changes
 • Grammar::Adverbs
 • Vocabulary:: Global issues
 • Can do:: Express and respond to opinions
 • Grammar::Third Conditional
 • Vocabulary:: Life decisions
 • Can do:: Describe the effect of important decisions

  Lekce 9
 • Grammar::Make, let, allow
 • Can do:: Ask for clarification
 • Grammar::Reported speech
 • Vocabulary:: -ed and -ing adjectives
 • Can do:: Take notes while listening
 • Grammar::Past obligation/permission
 • Vocabulary:: Job requirements
 • Can do:: Describe job skills

  Lekce 10
 • Grammar::I wish/if only
 • Can do:: Respond to a poem
 • Grammar::Review of past tenses
 • Vocabulary::Biographies
 • Can do:: Briefly describe a famous person
 • Grammar::Phrasal verbs
 • Can do:: Understand cultural differences

Informace o kurzu

 • Název kurzu: New Total English IM II.
 • Kód kurzu: B2613
 • Pokročilost: Středně pokročilí
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Úterý 17.15 - 19.15
 • První hodina: v úterý 5. září 2017 v 17.15 hodin
 • Kurz končí: 30. ledna 2018
 • Cena: 5 280,— Kč za kurz
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web