Kam jdeme?

Základní východiska a směřování Institutu pro zrychlené učení Hampson určuje koncepce firmy:

Základní filozofie firmy

 • Posláním Institutu pro zrychlené učení Hampson je přispívat k vědomostnímu, duševnímu i duchovnímu rozvoji klientů i zaměstnanců firmy prostřednictvím vlastního, jedinečného způsobu učení.
 • Jsme přesvědčeni, že s duševním a duchovním rozvojem roste i osobní svoboda jednotlivce a pozitivní vztah k okolnímu světu.
 • Svojí činností firma poskytuje materiální i duchovní zázemí všem zaměstnancům i společníkům.
 • Základními hodnotami jsou přátelskost, odvaha, čestnost a nezávislost.
 • Ztotožňujeme se s humanistickou psychologií, zejména s myšlenkou, že každý jedinec má své vnitřní zdroje potřebné pro překonání jakékoliv životní situace.

Základní principy

 • Přátelství a humanismus.
 • Jednoduchost a srozumitelnost.
 • Nekonvenčnost a originalita.
 • Nezávislost a vzájemná zodpovědnost.
 • Aktivita.
 • Odvaha a ochota riskovat.
 • Týmová spolupráce.

Právní forma

 • Realizace našeho poslání je zabezpečena zejména prostřednictvím společnosti s ručením omezeným Hampson CS, s. r. o. Společnost byla založena v roce 1992 jako právní nástupce firmy P+A Consultants, která vznikla v roce 1989. Název má na počest paní Dorothy Hampson z Kanady, která u nás působila po revoluci jako první rodilý mluvčí a byla jedním z prvních zahraničních lektorů v tehdejším Československu.
 • Oblast doplňkového vzdělávání realizuje firma prostřednictvím dceřinné společnosti Počítačová škola Hampson, s. r. o.
 • Na podpoře alternativního jazykového vzdělávání dětí se firma podílí prostřednictvím účasti v občanském sdružení Hampson4Kids.

Místa působení

 • Sídlo, kanceláře a poštovní adresu má firma v Mladé Boleslavi na třídě Václava Klementa 601. Tyto prostory v centru města jsme zařídili tak, aby svým vybavením beze zbytku podporovaly náš způsob výuky. Máme zde jedenáct speciálně vybavených učeben.
 • Institut pro zrychlené učení na Ptýrově je statek datovaný na tomto místě od 15. století, který jsme přestavěli na unikátní školicí středisko pro realizaci velmi intenzivních pobytových kurzů. Objekt je v každém detailu vybaven pro Hampson způsob zrychleného učení, včetně ubytování a celotýdenního pobytu pro jedenáct studentů a jejich lektory.

Náplň činnosti

 • Velmi intenzivní pobytové výuka angličtiny v Institutu pro zrychlené učení na Ptýrově.
 • Jazykové vzdělávání dospělých v docházkových kurzech v Mladé Boleslavi se orientuje zejména na intenzivní kurzy angličtiny, němčiny a češtiny pro cizince.
 • Výuka angličtiny pro děti od 4 let a všechny navazující věkové kategorie.
 • Motivační kurzy s přechodem žhavého uhlí.
 • Individuální poradenství a koučink.
 • Výroba a prodej učebních pomůcek.
 • Další činnosti související s filozofií firmy.

Know-how

 • Know-how firmy tvoří zejména metoda výuky, informační a řídicí systém (včetně vlastního počítačového software) a vlastní učební pomůcky.
 • Hampson metoda zrychleného učení má své kořeny v sugestopedii Dr. Losanova, je však přizpůsobena stávajícím specifickým podmínkám a zásadně v souladu s humanistickou, na člověka orientovanou psychologií.
 • Součástí metody výuky je i specifický způsob motivování studentů a práce s jejich životními cíli. Metodu výuky tvoří také rozmanité formy fyzické a psychické relaxace.
 • Popularizace použité metody je zajištěna prostřednictvím přednášek, tiskovin a publikační činnosti.
 • Firemní know-how se nepřetržitě vyvíjí.
 • Firma věnuje pozornost ochraně svého know-how, zejména právními akty, informační politikou a organizačním způsobem.

Ekonomika a finance

 • Základním principem ekonomiky je maximální hospodárnost při kvalitním zajištění všech podmínek pro plnění cílů firmy.
 • Firma není koncipována primárně pro maximalizaci zisku, ale k naplnění svého poslání v podmínkách ekonomické soběstačnosti.
 • Zvláštní pozornost je věnována kalkulacím cen, které odrážejí skutečné náklady a přiměřený zisk.

Vnější vztahy

 • Pro řešení složitých odborných úkolů firma navazuje kontakt a spolupráci s kvalitními odborníky.
 • Firma navazuje korektní vztahy s konkurencí.
 • Firma je akreditovaným centrem pro mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Pearson Language Assesments.
 • Prostřednictvím organizací Arcidiecézní charita Praha, občanské sdružení M.O.S.T. a Nadační fond Inka firma sponzoruje vzdělání dětí z Indie, Tibetu a Peru.
 • Firma je akreditována u Firewalking Institute of Research and Education (USA), který je celosvětovým lídrem v oblasti motivačních workshopů.
 • Na bázi sdílení know-how firma spolupracuje v oblasti motivace a koučování s mezinárodní společností Result Coaching Systems, která je celosvětovým lídrem v oblasti rozvoje a úspěšné aplikace pro individuální koučink, týmové koučování, leadership a vedení lidí.
 • V oblasti sugestopedie firma spolupracuje MUDr. Františkem Matuškpu a jeho institutuem, což je soukromé odborné pracoviště zaměřené na studium, rozvoj a aplikaci principů komunikační strategické hypnotické a nehypnotické psychoterapie Miltona H. Ericksona a systemického, na řešení orientovaného přístupu v terapii, koučování, supervizi, poradenství a vzdělávání).

Zrychlené učení

Zrychlené učení

Naše metoda zrychleného učení představuje efektivní cestu, jak se rychle naučit cizí jazyk.…

více informací

Řekli o nás

Řekli o nás

Bylo to naprosto fantastické, přesně to vyhovovalo a odpovídalo tomu, co jsem potřeboval, včetně…

více informací

Podporujeme

Podporujeme

V souladu s koncepcí našeho institutu podporujeme zejména takové humanitární projekty, které umožní…

více informací


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web