Podporujeme

V souladu s koncepcí našeho institutu podporujeme zejména takové humanitární projekty, které umožní vzdělávání dětem i dospělým v zemích, jejichž obyvatelé nemají takový přístup ke vzdělávání, jako máme my tady v centru Evropy.

Pomáháme vzdělávat

Maria Elena Delgado Huallapa

Maria Elena Delgado Huallapa

Maria Elena Delgado Huallapa

Maria Elena Delgado Huallapa je peruálnská dívka, narozená v roce 1993, jejíž středoškolské vzdělání sponzorujeme pro­stře­dni­ctví na­dačního fondu Inka. Záměrem tohoto fondu je podporovat talentované indiánské děti v horách Peru při vzdělání, napomáhat vzdělávacím aktivitám, přispívajícím k rozvoji peruánského venkova, podporovat indiánskou identitu v uchovávání tradic, kultuře a náboženství.

Všechny aktivity NF Inka vycházejí z podnětů indiánských komunit a na místě je realizují sami indiáni Kečuové, potomci Inků, odtud název nadačního fondu.

Rodiče Marie Eleny jsou zemědělci, dívka má šest sourozenců. Navštěvuje střední školu v Paucartambu a učí se velice dobře, ze všech předmětů má nejlepší možné hodnocení.

Stanzin Nurboo

Pomáháme ve vzdělávání malého buddhistického mníška z klášterní školy v Ladaku.

Stanzin Nurboo

Stanzin Nurboo se narodil v roce 1998. Pochází z Tungri z rodiny kde je šest dětí. Jeho starší sourozenci chodí do školy, zatímco matka se stará o malého Nurboova bratříčka. Otec pracuje v zásobovacím obchodě pro místní komunitu. Nurboo je v klášteře od října 2006 a je třetí člen ve své rodině, který studuje, aby byl lamou.

Tibet je již více než čtyři desetiletí pod čínskou nadvládou, která systematicky ničí celou jeho kulturu, náboženství i tradice. Zatímco pod touto nadvládou tibetská kultura upadá, rozvíjí se svobodně dále v sousední Indii - v himalájské oblasti Ladak (nazývané též Malý Tibet). Nejdůležitějšími centry kultury a vzdělanosti jsou kláštery, ve kterých mniši i mnišky získávají tradiční vzdělání - často daleko kvalitnější, než v civilních školách. Tyto buddhistické kláštery nyní hrají velmi důležitou roli - staly se hybnou silou udržující tibetskou kulturní tradici živou.

Projekt „Kmotrovství na dálku“ organizuje sdružení M.O.S.T.

Avinash Poojary

Pomáháme ve vzdělání chlapci z Moodshedde v Indii.

Avinash Poojary

Avinash Poojary se narodil v roce 1996 a navštěvuje školu Zilla Panchayath. Dobře se učí, chce se stát doktorem. Baví ho volejbal a má rád rýži s kuřetem na karí. Rodina je chudá, otec je nádeník a matka roluje tabák.


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web