Rodinné konstelace (B4156) Obnovte skrytý tok lásky v rodinném systému (Motivační workshopy)

Hledáte pevný základ pro nový směr ve svém životě? Systemické rodinné konstelace jsou výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů a osobní růst. Na rozdíl od rodinné terapie konstelační přístup nevyžaduje přítomnost celé rodiny. Přijďte si zrušit energetické bloky, které vám brání žít plnohodnotný a šťastný život.

Rodinné konstelace jsou poradenskou, sebepoznávací metodou vyvinutou německým psychiatrem Bertem Hellingerem koncem minulého století. Hellinger pozoroval, že mnozí z nás podvědomě na sebe berou destruktivní rodinné vzory jakými jsou úzkosti, deprese, hněv, pocity viny, osamělost, alkoholismus a dokonce i nemoci.

Konstelace se účastní vždy skupina lidí, z nich každý si postupně staví konstelaci svojí rodiny, přičemž jednotlivé členy zastupují vybraní účastníci sezení. Ostatní členové rodiny se konstelace fyzicky nemusí účastnit, konstelace nám přesto umožní uvědomit si pozadí a příčiny našich vztahů, byť jsou zasunuté hluboko v nevědomí.

Rodinné konstelace nám názorně ukazují, jak jsme propojeni a ovlivněni osudy dalších členů naší rodiny (včetně našich předků). Umožňují nám nahlédnout do přítomnosti a minulosti, která nám mohla být doposud skryta. Psychické síly, sahající mnoho generací zpět, jsou při rodinných konstelacích uvolněny a vyneseny na povrch. Díky tomu dochází často k pozitivním změnám nejen u klienta (účastníka sezení), ale u celého rodinného systému. Máte jedinečnou šanci vyřešit nedorozumění a bloky v rodinných, partnerských a jiných vztazích. Odhalte důvody pro fyzické a emocionální utrpení a přijměte kroky k vlastnímu uzdravení.

Konstelace pomáhají našemu osobnímu rozvoji zejména tím, že se zabývají našimi kořeny. Odhalují dynamiku rodinného systému takovým způsobem, že s ní lze následně pracovat a využít k odstranění potíží, resp. k osobnímu růstu. Lze je však využít analogickým způsobem i v oblasti podnikového poradenství a aplikovat na vztahy firemního systému.

Konstelace vede Pavel Sudík, který se vedení systemických konstelací učil u předního odborníka na konstelace Bahgata Johanna Zeilhofera v Institutu rodinných konstelací. Při své práci s klienty využívá více než dvacetileté zkušenosti z oblasti motivace a dlouhou praxi profesionálního kouče (je držitelem mezinárodní certifikace pro metodologii koučování podle pravidel mozku - Results Coaching, Austrálie). Absolvoval čtyřletý výcvik ericksonovské hypnoterapie (akreditováno psychiatrickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně). Ve své praxi zužitkovává znalosti systemického neuro-lingvistického programování (NLP), které studoval na NLP akademii Erickson College Vancouver. Je žákem slavného amazonského šamana Dona Guillermo, jehož znalosti a léčitelské schopnosti již léta využívá španělská Královská akademie věd. Miluje takové věci jako chodit po žhavém uhlí bosou nohou - firewalk je jeho vášeň a věnuje se jí řadu let. Jako první (a patrně jediný) v České republice má certifikaci amerického Firewalking Institute of Research and Education. Je zakladatelem a ředitelem Institutu pro zrychlené učení Hampson.

Opravdu to funguje?

 • Někdy jsou účinky konstelací velmi dramatické - navážou se vztahy s lidmi vyloučenými ze systému, neplodné páry otěhotní, naváže se kontakt s dětmi danými k adopci.
 • Běžnější je však postupná změna ve vztazích, klidnější vnitřní pocit, větší zájem rodičů a partnerů. A stane se také, že není žádná bezprostředně viditelná změna.
 • Pro někoho může léčení vyžadovat takovou úroveň vnitřní změny, kterou není schopen v danou chvíli provést. Přesto může pociťovat, jako by byl najednou více v souladu s pohybem své duše, což mu dovolí začít se cítit se v míru sám se sebou.

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Rodinné konstelace
 • Kód kurzu: B4156
 • Pokročilost: Motivační workshopy
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: 4. listopadu 2023 od 9 do 18.00 hodin
 • První hodina: v sobotu 4. listopadu 2023 v 9.00 hodin
 • Kurz končí: 4. listopadu 2023
 • Cena: 800,— Kč za kurz
 • Nevratná záloha činí 400 Kč. Příplatek za prioritní postavení vlastní konstelace je 400 Kč. Těm, kteří si nemůžou vložné dovolit, poskytneme slevu na vyžádání.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web