Grammar Intermediate (B2986) Přehled gramatiky v pokročilosti Pre-Intermediate (Středně pokročilí)

Potřebuje systematicky utřídit gramatický systém angličtiny? A při tom i konverzovat? Třídenní kurz GRAMMAR Vám přináší gramatiku i konverzaci.

Tento kurz má podobnou strukturu, časový program i intenzitu, na jakou jsou zvyklí naši posluchači z týdenních kurzů (program od 8:00 do 22:20). Jeho specifika lze shrnout do několika bodů:

1)Kurz je koncipován pro různé pokročilosti současně, přičemž podmínkou je znalost elementární gramatiky a schopnost komunikovat alespoň jednoduchým způsobem anglicky. Studenti jsou na začátku kurzu rozděleni do skupin podle své pokročilosti v gramatice.

2)Základem kurzu je systematický přehled gramatiky, který je vystavěn na učebnici Grammar Practice a je určen pro všechny, kteří potřebují "učesat", systematizovat a procvičit již probraný gramatický systém.

3)Účastníci těchto kurzů se před nástupem do kurzu zavážou k tomu, že během pobytu nepromluví česky. Veškerá konverzace, včetně vzájemné komunikace mezi studenty, probíhá po celou dobu pobytu pouze v angličtině. Výjimkou je pouze výklad gramatiky českým lektorem, který probíhá částečně v češtině, a to úměrně probírané úrovni. Kromě intenzivního procvičování a výkladu gramatiky však zbude dostatek času na projekty, hry, soutěže a večerní film.

Přihláškou do kurzu získáváte:

 • přehled a procvičení nejdůležitějších gramatických jevů v dané pokročilosti
 • zopakování a zdokonalení nejen znalosti gramatiky, ale i schopnosti komunikovat
 • individuální péči o každého studenta (jeden lektor připadá maximálně na čtyři účastníky)
 • výuku v relaxovaném stavu

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Grammar Intermediate
 • Kód kurzu: B2986
 • Pokročilost: Středně pokročilí
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 29. října - 1. listopadu 2018
 • První hodina: v pondělí 29. října 2018 v 17.00 hodin
 • Kurz končí: 1. listopadu 2018
 • Cena: 8 240,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování, plnou penzi a potravinové doplňky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.hampson.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web