Contact English Five I. (B2978) English for work, socializing and travel (Středně pokročilí)

Týdenní pobytové intenzivní kurzy Contact English konané v Institutu pro zrychlené učení Hampson na Ptýrově jsou šité na míru současnému trendu umět co nejdříve angličtinu použít v práci, při společenském kontaktu a při komunikaci v zahraničí. Kurz má za cíl systematický rozvoj mluveného jazyka a zahrnuje gramatiku pouze v nejnutnější míře. Je-li vaším cílem strávit týden v angličtině s maximálním zřetelem na konverzaci, doporučujeme vám zvolit právě tento kurz. Učíte se s námi doslova od probuzení do usnutí. Tento typ kurzu ve větší míře využívá zážitkové angličtiny, projektové práce a her. V této řadě kurzů si můžete vybrat ze čtyř stupňů pokročilosti.

Kurzy Contact English jsou založeny na výukových materiálech, které byly specielně vyvinuty, aby pomohly studentům budovat úspěšné obchodní a společenské vztahy v angličtině. Materiály kladou zřetel na rychlý rozvoj konverzační schopností a funkčního jazyka.

Všechny naše velmi intenzivní pobytové kurzy jsou vedeny naší Hampson metodou. Učíte se velmi intenzivně během celého dne, ale v relaxované atmosféře. Přes náročnou práci odjíždí většina našich posluchačů s pocitem odpočinku. Očekávejte však, že takto intenzivní výuka nemůže být vedena klasickým způsobem a některé aktivity vám můžou připadat jako značně netradiční.

Počínaje pokročilostí Pre-Intermediate probíhá veškerá konverzace, včetně vzájemné komunikace mezi studenty pouze v angličtině.

Volit si může z těchto úrovní:

 • Elementary
 • Kurzy pro absolventy Pre-Elementary kurzů a "chronické" začátečníky. Učebnice předpokládají, že se student již v minulosti s elementárními základy angličtiny setkal. I v této úrovni je zřetel brán na co nejefektivnější zdokonalení mluveného projevu.

  Pre-Intermediate
 • Kurzy pro studenty angličtiny, kteří již ovládají základy jazyka i gramatického systému a potřebují si zopakovat a rozšířit svoje vědomosti. Rozšířením slovní zásoby a znalostí funkčního jazyka dostanou studenti možnost učinit výrazný krok směrem k plynulému a sebevědomému projevu.

  Intermediate
 • Kurzy této pokročilosti jsou určeny středně pokročilým studentům, kteří se již anglicky domluví. Studenti budou rozvíjet slovní zásobu a dostanou prostor plně využít a rozšířit své znalosti při řešení aktuálních témat z nejen pracovního prostředí.

  Upper Intermediate
 • Tento stupeň je určen pokročilým zájemcům o studium, kteří již rutinně ovládají základní gramatiku a konverzační témata. Studenti během týdne dostanou prostor plně využít své vědomosti a strávit týden pouze v angličtině za výrazného rozvoje slovní zásoby.

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Contact English Five I.
 • Kód kurzu: B2978
 • Pokročilost: Středně pokročilí
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 15. - 19. října 2018
 • První hodina: v pondělí 15. října 2018 v 9.00
 • Kurz končí: 19. října 2018
 • Cena: 13 594,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování, plnou penzi a potravinové doplňky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web