Broken English PIM I. (B2940) Konverzační kurz, který rozšíří Vaše komunikační schopnosti (Mírně pokročilí)

Broken English je konverzační kurz pro odvážné začínající studenty angličtiny. Máte alespoň elementární znalosti angličtiny? Chcete si vyzkoušet, jaké to je muset se s těmito základy opravdu domluvit? A to celé tři dny? Zvýšit si tak v angličtině sebevědomí a podstatnou měrou rozšířit slovní zásobu? Pak je tento kurz právě pro vás.

Třídenní kurz Broken English je veden výhradně v angličtině. A to i včetně vzájemné komunikace mezi studenty. Přesto je určen pro posluchače úrovně elementary, event. pro ty absolventy pre-intermediate, kteří cítí značný problém ve schopnosti komunikace. Musíte být však zároveň dostatečně odvážní a smířit se s tím, že tři dny neuslyšíte češtinu a nepromluvíte jinak než anglicky. Komunikovat budete jednoduchým způsobem (můžete "rukama nohama", pantomimou, kreslením), ale bez češtiny.

Kurz Broken English má podobnou strukturu, časový program i intenzitu, na jakou jsou zvyklí naši posluchači z týdenních kurzů (program od 8:00 do 22:30). Jeho specifika lze shrnout do několika bodů:

1) Kurz je koncipován pro absolventy začátečnických kurzů (popřípadě pro mírně pokročilé absolventy, kteří mají problémy s komunikací), přičemž podmínkou je odhodlání komunikovat bez češtiny.

2) Posluchači budou teprve na kurzu rozdělení do skupin dle své úrovně pokročilosti. Společné aktivity budou koncipovány tak, aby byly vhodné pro všechny úrovně.

3) V tomto kurzu se nevysvětluje gramatika, zato si užijete spoustu konverzace a zažijete i specifické aktivity, jejichž součástí je ale vždy intenzivní výuka angličtiny.

4) Účastníci těchto kurzů se před nástupem do kurzu zavážou k tomu, že během pobytu nepromluví česky. Veškerá konverzace, včetně vzájemné komunikace mezi studenty, bude probíhat po celou dobu pobytu pouze v angličtině.

5) Kurz je založen na reálných tématech a autentických situacích, se kterými se budete při cizojazyčné komunikaci setkávat. Hlavním cílem kurzu je zejména masivní rozvoj slovní zásoby a odbourání komunikačních barier, které někteří začínající studenti angličtiny mívají.

6) Tento kurz jsme pro vás připravili ve třech tematických variantách, které na sebe nenavazují. Vybírat tedy můžete jak podle témat, která vás obzvláště oslovují, tak podle vašich časových možností.

Tématické varianty Broken English

 • Broken English I
  - Personal information
  - Daily activities
  - Homes
  - Town and country
  - Travel and tourism
 • Broken English II
  - Food + drink
  - Describing people
  - Describing things
  - Family, friends and relationships
  - Health and fitness
 • Broken English III
  - Lesure time
  - Education
  - Work and money
  - Past experiences and stories
  - Social and environmental issues

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Broken English PIM I.
 • Kód kurzu: B2940
 • Pokročilost: Mírně pokročilí
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 12. - 14. října 2018
 • První hodina: v pátek 12. října 2018 v 17 hodin
 • Kurz končí: 14. října 2018
 • Cena: 5 955,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování, plnou penzi a potravinové doplňky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web