Word Builder PIM II. (B2927) Konverzační kurz, který rozšíří Vaše komunikační schopnosti (Mírně pokročilí)

Také považujete slovíčka za základní stavební kameny vaší komunikace v angličtině? Potřebujete, aby vám slovíčka sama "naskakovala"a abyste z nich s lehkostí dovedli následně "poskládat větu"? Pak je pro Vás kurz Word Builder výborným pomocníkem. Při jeho sestavování jsme se nechali inspirovat vámi samotnými. Tím, co mnohé z vás trápí nejvíce - pocit, že nevíte, jak se vyjádřit, nebo si nemůžete rychle vzpomenout na ten správný výraz. A na to známe v Institutu pro zrychlené učení Hampson řešení - systematickou práci na Vaší slovní zásobě v kombinaci s konverzací s lektory, kteří Vás dovedou rozmluvit.

V modulárním kurzu Word Builder budete pomocí knihy Word Skills procvičovat a rozšiřovat slovní zásobu z nejrůznějších oblastí, abyste jí následně využili při konverzaci a aktivitách, které mají za cíl zdokonalit Váš mluvený projev. Každá úroveň je rozdělena do tří třídenních kurzů (I., II., III.), které můžete absolvovat v libovolném pořadí. Kurz můžete absolvovat v úrovni elementary/pre-intermediate, intermediate/upper intermediate a upper intermediate/ advanced.

Kurz je ideální pro všechny, kteří se potřebují rozmluvit, ale zároveň je trápí nedostatek slovní zásoby, nebo chtějí svou slovní zásobu rozšířit a zdokonalit.

Kurz je veden výhradně v angličtině a to včetně vzájemné komunikace mezi studenty. Kurz se systematicky nevěnuje gramatice.

Kurz Word Builder má podobnou strukturu, časový program i intenzitu, na jakou jsou zvyklí naši posluchači z týdenních kurzů (program od 8:00 do 22:20). Jeho specifika lze shrnout do několika bodů:

1) Kurz je koncipován pro různé pokročilosti, přičemž podmínkou je znalost elementární gramatiky a schopnost komunikovat alespoň jednoduchým způsobem anglicky.

2) Posluchači budou teprve na kurzu rozdělení definitivně do skupin dle své úrovně pokročilosti. Společné aktivity jsou řešeny tak, aby byly vhodné pro všechny úrovně.

3) V tomto kurzu se nevysvětluje gramatika, zato si užijete spoustu konverzace a zažijete i specifické aktivity, jejichž součástí je ale vždy intenzivní výuka angličtiny.

4) Účastníci těchto kurzů se před nástupem do kurzu zavážou k tomu, že během pobytu nepromluví česky. Veškerá konverzace, včetně vzájemné komunikace mezi studenty, bude probíhat po celou dobu pobytu pouze v angličtině.

5) Kurz je založen na reálných okruzích slovní zásoby a autentických situacích, se kterými se budete při cizojazyčné komunikaci setkávat. Hlavním cílem kurzu je zejména masivní rozvoj slovní zásoby a zdokonalení mluveného projevu.

6) Tento kurz jsme připravili pro každou pokročilost ve třech tematických variantách, které na sebe nenavazují. Vybírat tedy můžete jak podle témat, která vás obzvláště oslovují, tak podle vašich časových možností.

Obsah jednotlivých modulů:

 • Word Builder I.
  elementary/pre-intermediate
 • Basic English
 • People
 • Everyday life
 • Food and drink

  intermediate/upper intermediate
 • Learning
 • People
 • The world around us
 • Daily life
 • Getting things done

  advanced
 • Expanding your vocabulary
 • The body
 • You and other people
 • Leisure and lifestyle

  Word Builder II.
  elementary/pre-intermediate
 • Getting around
 • Places
 • Study and work
 • Hobbies and interests

  intermediate/upper intermediate
 • Getting things done
 • Describing things
 • Social and political issues
 • Media and entertainment
 • Work and study

  advanced
 • Leisure and lifestyle
 • A changing world
 • Institutions
 • News and current affairs
 • Work and finance
 • Concepts

  Word Builder III.
  elementary/pre-intermediate
 • Holidays
 • Social English
 • Language

  intermediate/upper intermediate
 • Business
 • Social English
 • Language
 • Styles of English

  advanced
 • Concepts
 • Spoken English
 • Written English
 • Aspects of language

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Word Builder PIM II.
 • Kód kurzu: B2927
 • Pokročilost: Mírně pokročilí
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 9. - 11. listopadu 2018
 • První hodina: v pátek 9. listopadu 2018 v 17 hodin
 • Kurz končí: 11. listopadu 2018
 • Cena: 5 955,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování, plnou penzi a potravinové doplňky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web