Speak Right UIM (B2841) Konvezační kurz, který oživí vaši angličtinu (Pokročilí)

Potřebujete systematicky utřídit základní stavební kameny anglického jazyka? A aby vám nešla ze samého učení hlava kolem, tak vedle toho konverzovat výhradně v angličtině a zlepšovat svou slovní zásobu? Prázdninový kurz Speak Right Vám přináší správně namíchaný koktejl gramatiky, konverzace, rozvoje slovní zásoby a zlepšení porozumění a výslovnosti.

Speak Right je speciální týdenní prázdninový kurz s podobnou strukturou, časovým programem i značnou intenzitou jako naše systematické  týdenní kurzy. Liší se v několika bodech:

1) Kurz je koncipován pro různé pokročilosti současně, přičemž podmínkou je znalost elementární gramatiky a schopnost komunikovat alespoň jednoduchým způsobem anglicky. Posluchači budou teprve na kurzu rozdělení do skupin dle své úrovně pokročilosti. Společné aktivity jsou koncipovány tak, aby byly vhodné pro všechny úrovně.

2) Základem kurzu je pracovní sešit k učebnici Speak Out, který se bude v programu střídat s hodinami zaměřenými na nejrůznější užitečné aspekty jazyka (jako je výslovnost, časté chyby apod.) Materiál, který kurz využívá, je perfektní pro všechny, kteří potřebují „učesat“, systematizovat a procvičit již probraný gramatický systém a zároveň se ho chtějí učit v co největší míře použít v praxi.

3) Účastníci těchto kurzů se před nástupem do kurzu zavážou k tomu, že během pobytu nepromluví česky. Veškerá konverzace, včetně vzájemné komunikace mezi studenty, probíhá po celou dobu pobytu pouze v angličtině. Výjimkou je pouze výklad gramatiky českým lektorem, který probíhá částečně v češtině, a to úměrně probírané úrovni.

4) Součástí kurzu je ještě ve větší míře než v našich neletních kurzech zážitkový program, který probíhá výhradně v angličtině. Studenti během něho budou angličtinu procvičovat pomocí her, soutěží, projektů, kreativních činností, divadla a dalších aktivit...

Speak Right vám poskytuje:

 • komplexní rekapitulaci gramatického systému angličtiny vaší úrovně pokročilosti citlivě vyváženou možností konverzace
 • individuální péči o každého studenta (jeden lektor připadá maximálně na čtyři účastníky)
 • důraz na zážitkovou angličtinu
 • velmi intenzivní výuku v relaxovaném stavu

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Speak Right UIM
 • Kód kurzu: B2841
 • Pokročilost: Pokročilí
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 10. - 17. srpna 2018
 • První hodina: v pátek 10. srpna 2018 v 17.00 hodin
 • Kurz končí: 17. srpna 2018
 • Cena: 16 900,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování, plnou penzi a potravinové doplňky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.hampson.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web