New Total English EM (B2758) Týdenní kurz angličtiny pro chronické začátečníky (Začátečníci II.)

Týdenní pobytové intenzivní kurzy New Total English konané v Institutu pro zrychlené učení Hampson na Ptýrově tvoří kostru naší vzdělávací soustavy. Slouží k systematickému rozvoji mluveného i psaného jazyka včetně gramatického aparátu. A to vše v nebývalé intenzitě - učíte se doslova od probuzení do usnutí. V této základní řadě kurzů si můžete vybrat ze čtyř stupňů pokročilosti.

New Total English je základní řadou týdenních velmi intenzivních internátních kurzů angličtiny. Zejména v nižších pokročilostech vám doporučujeme začít se studiem u nás právě tímto typem kurzů.

Kurzy New Total English jsou založeny na nových, moderních výukových materiálech, které plně odpovídají soudobým potřebám intenzivní výuky angličtiny.

Volit si může z těchto úrovní:

1. Elementary - kurzy pro absolventy Pre-Elementary kurzů a "chronické" začátečníky. Učednice předpokládají, že se student již v minulosti s elementárními základy angličtiny setkal. Kurzy této pokročilosti rozvíjí slovní zásobu a gramatický aparát prostřednictvím zajímavých a aktuálních témat.

2. Pre-Intermediate - kurzy pro studenty angličtiny, kteří již ovládají základy jazyka i gramatického systému a potřebují si zopakovat a rozšířit svoje vědomosti. Total English Pre-Intermediate se zaměřuje zejména na skutečně funkční angličtinu. Probíraná témata rozvíjejí a zdokonalují schopnost dorozumět se.

3. Intermediate - kurzy této pokročilosti jsou určeny středně pokročilým studentům, kteří se již anglicky domluví. Rozvíjí slovní zásobu ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy a především procvičují komunikativní schopnosti.

4. Upper Intermediate - tento stupeň je určen pokročilým zájemcům o studium, kteří již rutinně ovládají základní gramatiku a konverzační témata. Rovnoměrně rozvíjí komunikativní dovednosti, psaní i znalost gramatického systému a jeho správné použití.

Všechny naše velmi intenzivní pobytové kurzy jsou vedeny naší Hampson metodou. Učíte se velmi intenzivně během celého dne, ale v relaxované atmosféře. Přes náročnou práci odjíždí většina našich posluchačů s pocitem odpočinku. Očekávejte však, že takto intenzivní výuka nemůže být vedena klasickým způsobem a některé aktivity vám můžou připadat jako značně netradiční.

Počínaje pokročilostí Pre-Intermediate probíhá veškerá konverzace, včetně vzájemné komunikace mezi studenty pouze v angličtině.

New Total English vám přinese:

 • velmi intenzivní systematickou výuku angličtiny od probuzení do usnutí
 • systematický výklad gramatiky dané úrovně pokročilosti
 • masivní rozvoj slovní zásoby
 • individuální péči o každého studenta (jeden lektor připadá maximálně na čtyři účastníky)
 • výuku v relaxovaném stavu
 • pevný základ pro další rozvoj vaši angličtiny

Informace o kurzu

 • Název kurzu: New Total English EM
 • Kód kurzu: B2758
 • Pokročilost: Začátečníci II.
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 9. - 16. března 2018
 • První hodina: v pátek 9. března 2018 v 17.00 hodin
 • Kurz končí: 16. března 2018
 • Cena: 16 900,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování, plnou penzi a potravinové doplňky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web