New Total English Five (B2754) Týdenní kurz angličtiny pro pokročilé (Pokročilí)

Týdenní pobytové intenzivní kurzy New Total English konané v Institutu pro zrychlené učení Hampson na Ptýrově tvoří kostru naší vzdělávací soustavy. Slouží k systematickému rozvoji mluveného i psaného jazyka včetně gramatického aparátu. A to vše v nebývalé intenzitě - učíte se doslova od probuzení do usnutí. V této základní řadě kurzů si můžete vybrat ze čtyř stupňů pokročilosti.

New Total English je základní řadou týdenních velmi intenzivních internátních kurzů angličtiny. Zejména v nižších pokročilostech vám doporučujeme začít se studiem u nás právě tímto typem kurzů.

Kurzy New Total English jsou založeny na nových, moderních výukových materiálech, které plně odpovídají soudobým potřebám intenzivní výuky angličtiny.

Volit si může z těchto úrovní:

1. Elementary - kurzy pro absolventy Pre-Elementary kurzů a "chronické" začátečníky. Učednice předpokládají, že se student již v minulosti s elementárními základy angličtiny setkal. Kurzy této pokročilosti rozvíjí slovní zásobu a gramatický aparát prostřednictvím zajímavých a aktuálních témat.

2. Pre-Intermediate - kurzy pro studenty angličtiny, kteří již ovládají základy jazyka i gramatického systému a potřebují si zopakovat a rozšířit svoje vědomosti. Total English Pre-Intermediate se zaměřuje zejména na skutečně funkční angličtinu. Probíraná témata rozvíjejí a zdokonalují schopnost dorozumět se.

3. Intermediate - kurzy této pokročilosti jsou určeny středně pokročilým studentům, kteří se již anglicky domluví. Rozvíjí slovní zásobu ve spojení s aktuálními a zajímavými konverzačními tématy a především procvičují komunikativní schopnosti.

4. Upper Intermediate - tento stupeň je určen pokročilým zájemcům o studium, kteří již rutinně ovládají základní gramatiku a konverzační témata. Rovnoměrně rozvíjí komunikativní dovednosti, psaní i znalost gramatického systému a jeho správné použití.

Všechny naše velmi intenzivní pobytové kurzy jsou vedeny naší Hampson metodou. Učíte se velmi intenzivně během celého dne, ale v relaxované atmosféře. Přes náročnou práci odjíždí většina našich posluchačů s pocitem odpočinku. Očekávejte však, že takto intenzivní výuka nemůže být vedena klasickým způsobem a některé aktivity vám můžou připadat jako značně netradiční.

Počínaje pokročilostí Pre-Intermediate probíhá veškerá konverzace, včetně vzájemné komunikace mezi studenty pouze v angličtině.

New Total English vám přinese:

 • velmi intenzivní systematickou výuku angličtiny od probuzení do usnutí
 • systematický výklad gramatiky dané úrovně pokročilosti
 • masivní rozvoj slovní zásoby
 • individuální péči o každého studenta (jeden lektor připadá maximálně na čtyři účastníky)
 • výuku v relaxovaném stavu
 • pevný základ pro další rozvoj vaši angličtiny

Informace o kurzu

 • Název kurzu: New Total English Five
 • Kód kurzu: B2754
 • Pokročilost: Pokročilí
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 19. - 23. února 2018
 • První hodina: v pondělí 19. února 2018 v 9.00
 • Kurz končí: 23. února 2018
 • Cena: 8 888,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování, plnou penzi a potravinové doplňky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.hampson.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web