Broken English PIM I. (B2750) Konverzační kurz, který rozšíří Vaše komunikační schopnosti (Mírně pokročilí)

Broken English je konverzační kurz pro odvážné začínající studenty angličtiny. Máte alespoň elementární znalosti angličtiny? Chcete si vyzkoušet, jaké to je muset se s těmito základy opravdu domluvit? A to celé tři dny? Zvýšit si tak v angličtině sebevědomí a podstatnou měrou rozšířit slovní zásobu? Pak je tento kurz právě pro vás.

Třídenní kurz Broken English je veden výhradně v angličtině. A to i včetně vzájemné komunikace mezi studenty. Přesto je určen pro posluchače úrovně elementary, event. pro ty absolventy pre-intermediate, kteří cítí značný problém ve schopnosti komunikace. Musíte být však zároveň dostatečně odvážní a smířit se s tím, že tři dny neuslyšíte češtinu a nepromluvíte jinak než anglicky. Komunikovat budete jednoduchým způsobem (můžete "rukama nohama", pantomimou, kreslením), ale bez češtiny.

Kurz Broken English má podobnou strukturu, časový program i intenzitu, na jakou jsou zvyklí naši posluchači z týdenních kurzů (program od 8:00 do 22:30). Jeho specifika lze shrnout do několika bodů:

1) Kurz je koncipován pro absolventy začátečnických kurzů (popřípadě pro mírně pokročilé absolventy, kteří mají problémy s komunikací), přičemž podmínkou je odhodlání komunikovat bez češtiny.

2) Posluchači budou teprve na kurzu rozdělení do skupin dle své úrovně pokročilosti. Společné aktivity budou koncipovány tak, aby byly vhodné pro všechny úrovně.

3) V tomto kurzu se nevysvětluje gramatika, zato si užijete spoustu konverzace a zažijete i specifické aktivity, jejichž součástí je ale vždy intenzivní výuka angličtiny.

4) Účastníci těchto kurzů se před nástupem do kurzu zavážou k tomu, že během pobytu nepromluví česky. Veškerá konverzace, včetně vzájemné komunikace mezi studenty, bude probíhat po celou dobu pobytu pouze v angličtině.

5) Kurz je založen na reálných tématech a autentických situacích, se kterými se budete při cizojazyčné komunikaci setkávat. Hlavním cílem kurzu je zejména masivní rozvoj slovní zásoby a odbourání komunikačních barier, které někteří začínající studenti angličtiny mívají.

6) Tento kurz jsme pro vás připravili ve třech tematických variantách, které na sebe nenavazují. Vybírat tedy můžete jak podle témat, která vás obzvláště oslovují, tak podle vašich časových možností.

Tématické varianty Broken English

 • Broken English I
  - Personal information
  - Daily activities
  - Homes
  - Town and country
  - Travel and tourism
 • Broken English II
  - Food + drink
  - Describing people
  - Describing things
  - Family, friends and relationships
  - Health and fitness
 • Broken English III
  - Lesure time
  - Education
  - Work and money
  - Past experiences and stories
  - Social and environmental issues

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Broken English PIM I.
 • Kód kurzu: B2750
 • Pokročilost: Mírně pokročilí
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 26. února - 1. března 2018
 • První hodina: v pondělí 26. února 2018 v 17 hodin
 • Kurz končí: 1. března 2018
 • Cena: 5 555,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování, plnou penzi a potravinové doplňky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.hampson.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web