New Naturally English PIM I. (B2739) Konverzační kurz angličtiny (Mírně pokročilí)

Představte si, že celý víkend nepromluvíte česky, kolem sebe slyšíte jen a jen angličtinu. Příjemný tělocvik pro vaše mozkové závity přináší brzo své výsledky - překvapivě rychle váš mozek přepíná do angličtiny. Přistihnete se, že myslíte už jen v angličtině a že se vám zdají anglické sny. New Naturally English navazuje na předchozí sérii Naturally English, ale je pro vás připraveno podle zbrusu nových a aktuálních témat.

New Naturally English je živý konverzační kurz pro studenty od úrovně pokročilosti Elementary až po úroveň Upper Intermediate, na kterém nepromluvíte česky. Připravili jsme jej pro vás ve třech modulech v každé pokročilosti. Každý z těchto modulů má jiná témata a lze jej absolvovat samostatně, nebo v libovolném pořadí.

Kurz je ideální pro všechny, kteří se potřebují rozmluvit před cestou do zahraničí. Nebo prostě jen tak cítí potřebu rozšířit si slovní zásobu. Hojně je využíván jako zopakování mezi dvěma týdenními kurzy.

Kurz je veden výhradně v angličtině. A to i včetně vzájemné komunikace mezi studenty. Je určen pro absolventy úrovně elementary, pre-intermediate, intermediate, nebo upper intermediate, kteří cítí problém v komunikační složce své angličtiny.

Kurz Naturally English má podobnou strukturu, časový program i intenzitu, na jakou jsou zvyklí naši posluchači z týdenních kurzů (program od 8:00 do 22:00). Jeho specifika lze shrnout do několika bodů:

1) Kurz je koncipován pro různé pokročilosti, přičemž podmínkou je znalost elementární gramatiky a schopnost komunikovat alespoň jednoduchým způsobem anglicky.

2) Posluchači budou teprve na kurzu rozdělení definitivně do skupin dle své úrovně pokročilosti. Společné aktivity jsou řešeny tak, aby byly vhodné pro všechny úrovně.

3) V tomto kurzu se nevysvětluje gramatika, zato si užijete spoustu konverzace a zažijete i specifické aktivity, jejichž součástí je ale vždy intenzivní výuka angličtiny.

4) Účastníci těchto kurzů se před nástupem do kurzu zavážou k tomu, že během pobytu nepromluví česky. Veškerá konverzace, včetně vzájemné komunikace mezi studenty, bude probíhat po celou dobu pobytu pouze v angličtině.

5) Kurz je založen na reálných tématech a autentických situacích, se kterými se budete při cizojazyčné komunikaci setkávat. Hlavním cílem kurzu je zejména masivní rozvoj slovní zásoby a překonávání komunikačních barier.

6) Tento kurz jsme připravili pro každou pokročilost ve třech tematických variantách, které na sebe nenavazují. Vybírat tedy můžete jak podle témat, která vás obzvláště oslovují, tak podle vašich časových možností.

Tematické okruhy pro pokročilosti Elementary a Pre-Intermediate:

 • New Naturally English EM I
  - How are you?
  - Cofee break
  - Personal details
  - Lost property
  - What´s important?
  - The Browns
  - Time and money
  - Where´s the baby?
  - My day
  - Free time
  - Special days
  - Early bird?
 • New Naturally English PIM I
  - Life stories
  - Supper commuters
  - Time off?
  - Small talk
  - Beginnings
  - How we met
  - Coincidences
  - Internet dating
  - Getting qualified
  - Job-hunting
  - What a job!
  - I´m really sorry

Informace o kurzu

 • Název kurzu: New Naturally English PIM I.
 • Kód kurzu: B2739
 • Pokročilost: Mírně pokročilí
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 20. - 23. dubna 2018
 • První hodina: v pátek 20. dubna 2018 v 17.00 hodin
 • Kurz končí: 23. dubna 2018
 • Cena: 8 240,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování, plnou penzi a potravinové doplňky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web