English with tea (B2674) Konverzační kurz s rodilým mluvčím o aktuálních tématech a zajímavostech (Mírně pokročilí)

Konverzační workshop pro méně pokročilé pokročilé studenty, jehož cílem je pomoci zlepšit verbální projev v angličtině, neboli "rozmluvit se". Workshop je veden zkušenými lektory a probíhá v malé skupince maximálně šesti studentů. Workshop systematicky rozvíjí komunikační dovednosti a jeho hlavní cílem je zdokonalení mluveného projevu. Workshop nevysvětluje gramatiku a nepracuje s poslechy. Simuluje běžnou diskusi, kterou můžete vést s přáteli v kavárně či restauraci.

Konverzační worshop je ideální pro všechny, kteří se potřebují rozmluvit a rozšířit si svou slovní zásobu. Je veden v angličtině, a to i včetně vzájemné komunikace mezi studenty.

Je založen na reálných tématech a autentických situacích, se kterými se budete při cizojazyčné komunikaci setkávat. V programu workshopu se objeví i hry a projekty. Jedná se o interaktivní sezení, kde studenti mají možnost intenzivně komunikovat.

Tématické okruhy:

 • Personal information
 • Daily activities
 • Homes
 • Town and country
 • Travel and tourism
 • Food + drink
 • Describing people
 • Describing things
 • Family, friends and relationships
 • Health and fitness
 • Leisure time
 • Education
 • Work and money
 • Emails and Telephoning
 • Past experiences and stories
 • Social and environmental issues
 • Presentation in English

Informace o kurzu

 • Název kurzu: English with tea
 • Kód kurzu: B2674
 • Pokročilost: Mírně pokročilí
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Středa 18.15 - 19.45
 • První hodina: ve středu 11. října v 18.15 hodin
 • Kurz končí: 31. ledna 2018
 • Cena: 3 825,— Kč za kurz
 • Cenou je kompletní školné.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web