Přípravný kurz ke zkoušce CAE (B2652) Výuka směřuje k přípravě studentů na mezinárodní zkoušky CAE na úrovni C1. (Více pokročilí)

Přípravný kurz ke zkoušce CAE, která prokazuje vysokou jazykovou kvalifikaci, dokazující velmi dobrou úroveň angličtiny. Tuto úroveň angličtiny hledají zaměstnavatelé a univerzity. Odpovídá úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Na kurzu budete rozvíjet všechny dovednosti, potřebné ke zvládnutí zkoušky. Zaměříte se také na užitečné tipy a procvičení aspektů zkoušky, které činí většině studentům nejvíce potíží. Dostatečný prostor bude věnován rozvoji relevantní slovní zásoby a její použití při mluveném projevu. Na kurzu budete pracovat s přípravnou učebnicí i ukázkovými testy. Jazyková škola Hampson je partnerským centrem jazykových zkoušek Cambridge a zkoušku můžete skládat naším prostřednictvím.

ČTENÍ A POUŽITÍ ANGLIČTINY (1 hodina a 15 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 7 částí, kandidáti by měli být schopni orientovat se v textu, porozumět jeho struktuře a vyhledat konkrétní informace. Odpovídají na otázky např. formou výběru z více možností, doplňování vynechaného textu apod. Kandidáti jsou schopni porozumět textům z publikací, jako jsou fikce, literatura faktu, zpravodaje, noviny a časopisy.

PSANÍ (1 hodina a 20 minut))

Tato část zkoušky se skládá z 2 částí hodnocených stejným počtem bodů. Každá část má konkrétní účel a cílového čtenáře. Kandidáti musí ukázat, že jsou schopni vypracovat 2 různé práce: povinná úloha (esej) v části 1 a výběr jedné ze tří možností (formální/neformální dopis, email, zpráva nebo recenze) v části 2, každá o rozsahu 140 - 190 slov.

POSLECH (40 minut)

Tato část zkoušky je složena ze 4 částí, kandidáti mají prokázat pochopení situace, hlavních myšlenek, názorů, účelu, konkrétních informací, souladu apod. Otázky mají formu výběru z více možností, doplňování vět, spojování několika variant. Kandidáti jsou schopni porozumět významu široké řadě mluveného projevu, např. přednášek, rozhlasového vysílání, proslovům a hovorům.

MLUVENÍ (14 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 4 částí. Je zaměřena na všeobecnou konverzaci, srovnání, popis, vyjednávání atd. Kandidáti by měli být schopní mj. vyjádřit a obhájit svůj názor. Kandidáti skládají ústní zkoušku s jiným kandidátem nebo ve skupině 3 kandidátů a je testována jejich schopnost účastnit se různých druhů interakcí: se zkoušejícím, s jiným kandidátem a samostatně.

Cílem kurzu je:

 • obeznámit studenty s formální podobou zkoušky
 • rozvíjet hodnocené jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech)
 • procvičit mluvnici a slovní zásobu dané úrovně
 • seznámit se s řadou zkouškových strategií

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Přípravný kurz ke zkoušce CAE
 • Kód kurzu: B2652
 • Pokročilost: Více pokročilí
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Středa 17.10 - 18.40
 • První hodina: ve středu 4. října 2017 v 17.10 hodin
 • Kurz končí: 6. června 2018
 • Cena: 4 995,— Kč za pololetí
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.hampson.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web