Conversation (B2650) Konverzační kurz pro středně pokročilé studenty v úrovn B1 (Středně pokročilí)

Konverzační kurz pro studenty schopné v angličtině komunikovat na vyšší úrovni se zájmem rozšířit si slovní zásobu, osvojit si nejpoužívanější anglické fráze a dosáhnout opravdové plynulosti v mluveném projevu. Kurz obsahuje široké spektrum diskusních témat.

Konverzační kurz je určený pro studenty, kteří jsou schopni se plynně domluvit v anglickém jazyce v běžných situacích a chtějí si udržet a dále prohloubit své jazykové znalosti a hledají prostor pro zdokonalení vlastního mluveného projevu

Je založen na reálných tématech a autentických situacích, v programu kurzu se objeví i hry a projekty. Jedná se o interaktivní sezení, kde studenti mají možnost intenzivně komunikovat.

Co na kurzu získáte:

 • schopnost plynulé konverzace na libovolné téma za použití široké škály slovní zásoby a gramatických struktur
 • bezproblémové porozumění obtížným textům a mluvenému projevu
 • větší sebedůvěru při komunikaci v cizím jazyce
 • rozšíření slovní zásoby o nová témata
 • zlepšení přízvuku a výslovnosti obecně

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Conversation
 • Kód kurzu: B2650
 • Pokročilost: Středně pokročilí
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Úterý 18.30 - 20.00
 • První hodina: v úterý 12. září 2017 v 18.30 hodin
 • Kurz končí: 30. ledna 2018
 • Cena: 3 960,— Kč za kurz
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web