Conversation (B2650) Konverzační kurz pro středně pokročilé studenty v úrovn B1 (Středně pokročilí)

Konverzační kurz pro studenty schopné v angličtině komunikovat na vyšší úrovni se zájmem rozšířit si slovní zásobu, osvojit si nejpoužívanější anglické fráze a dosáhnout opravdové plynulosti v mluveném projevu. Kurz obsahuje široké spektrum diskusních témat.

Konverzační kurz je určený pro studenty, kteří jsou schopni se plynně domluvit v anglickém jazyce v běžných situacích a chtějí si udržet a dále prohloubit své jazykové znalosti a hledají prostor pro zdokonalení vlastního mluveného projevu

Je založen na reálných tématech a autentických situacích, v programu kurzu se objeví i hry a projekty. Jedná se o interaktivní sezení, kde studenti mají možnost intenzivně komunikovat.

Co na kurzu získáte:

 • schopnost plynulé konverzace na libovolné téma za použití široké škály slovní zásoby a gramatických struktur
 • bezproblémové porozumění obtížným textům a mluvenému projevu
 • větší sebedůvěru při komunikaci v cizím jazyce
 • rozšíření slovní zásoby o nová témata
 • zlepšení přízvuku a výslovnosti obecně

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Conversation
 • Kód kurzu: B2650
 • Pokročilost: Středně pokročilí
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Úterý 18.30 - 20.00
 • První hodina: v úterý 12. září 2017 v 18.30 hodin
 • Kurz končí: 30. ledna 2018
 • Cena: 3 960,— Kč za kurz
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.hampson.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web