Conversation for teen (B2647) Konverzační kurz pro teenagery (Začátečníci II.)

Konverzační kurz pro teenagery, ve kterém se naučí v angličtině KOMUNIKOVAT, klást otázky, pohotově reagovat na podněty, popsat skutečnost, vyjádřit myšlenku, názor, pocit a argumentovat.

Konverzační kurz je určený pro studenty, kteří mají osvojenou základní gramatiku a zájem naučit se v angličtině komunikovat a rozšířit si slovní zásobu.

Je založen na materiálech odpovídajících věku studentů a reálným životním situacím, s kterými se mohou ztotožnit. V programu kurzu se objeví i hry a projekty. Jedná se o interaktivní sezení, kde studenti mají možnost intenzivně komunikovat.

Co na kurzu získají:

 • schopnost komunikovat v angličtině
 • porozumění textům a mluvenému projevu
 • větší sebedůvěru při komunikaci v cizím jazyce
 • rozšíření slovní zásoby
 • zlepšení přízvuku a výslovnosti obecně

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Conversation for teen
 • Kód kurzu: B2647
 • Pokročilost: Začátečníci II.
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Pondělí 14.20 - 15.50
 • První hodina: v pondělí 11. září 2017 v 14.20 hodin
 • Kurz končí: 25. června 2018
 • Příspěvek: 3 276,— Kč za pololetí
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.hampson.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web