Gold Experience B1+ (B2642) Kurz angličtiny s českým a konverzačním lektorem. (Středně pokročilí)

Kurzy Gold Experience jsou sérií kurzu pro starší dospívající. Mladí studenti docházejí na 2x60 minut jednou týdně, přičemž 60 minut mají zpravidla české lektora a druhých 60 minut lektora konverzačního, který na ně hovoří pouze anglicky. Jedná se většinou o rodilé mluvčí, či cizince. Kurzy Gold Experience byly koncipovány tak, aby mladé studenty na poměrně vysoké vstupní úrovni jazyka (středně pokročilý - pokročilý) úspěšně jazykově rozvíjely na pozadí aktuálních témat. Kurzy také výborně připravují studenty na zkouškové strategie a ke skládání státních i mezinárodních zkoušek z angličtiny. Po absolvování celé řady v průběhu tří let stojí studenti před možností absolvovat přípravný kurz na mezinárodní zkoušku First Cambridge Certificate (FCE), popřípadě absolvovat přípravný kurz k maturitě.

Kurz Gold Experience B1+ je určen studentům zhruba šestnáctiletým. Je určen studentům na úrovni středně pokročilý-pokročilý. Kurz využívá kvalitní a citlivě připravené učebnice, odpovídající věku studentů. Studenti v rámci kurzu rozvíjejí všechny jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení. Zároveň se rozvíjejí v oblasti gramatiky a slovní zásoby odpovídající této úrovni.

Kurz je koncipován tak, aby udržel studenty motivované a bylo v něm vytvářeno pozitivní učební prostředí. Moderní učebnice obsahují situace a příběhy, odpovídající věku studentů a reálným životním situacím, s kterými se mohou ztotožnit. Lektoři při kurzech využívají řadu podnětných doplňkových materiálů. Máme zkušenost, že většina našich dospívajících studentů se učí s radostí a uvědomuje si důležitost studia. Mají-li správně vytyčené cíle, dovedou být dostatečně zodpovědní, aby věnovali svému studiu to, co je potřeba.

K našim studentům přistupujeme individuálně a snažíme se, aby se v hodinách dobře cítil každý jeden z nich a zároveň aby dobře fungovala celá skupina. Dbáme na to, aby se k sobě studenti chovali s respektem a ohleduplností. Studenti v Hampsonu svým učitelům tykají a jejich učitelé se snaží být nejen autoritou, ale zároveň oporou, na kterou se mohou kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem.

Kurz je veden téměř výhradně v angličtině. Čeština je používána pouze v nezbytných případech.

Přehled základních gramatických jevů:

 • přítomný čas prostý a průběhový
 • stavová slovesa
 • minulý čas prostý a průběhový
 • předpřítomný čas prostý a průběhový
 • budoucí časy
 • předminulý čas prostý a průběhový
 • způsobová slovesa
 • sloveso "make" a "let"
 • podmínkové věty
 • trpný rod
 • -ing / infinitiv
 • nepřímá řeč
 • vztažné věty a vztažná zájmena

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Gold Experience B1+
 • Kód kurzu: B2642
 • Pokročilost: Středně pokročilí
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Čtvrtek 16.05 - 18.05
 • První hodina: ve čtvrtek 7.září 2017 v 16.05 hodin
 • Kurz končí: 29. června 2018
 • Příspěvek: 4 144,— Kč za pololetí
 • Kurz organizuje Hampson 4KIDS. Učebnice zajišťujeme, ale je třeba je uhradit zvlášť.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.hampson.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web