Playtime A (B2605) Kurz angličtiny pro děti. Koná se v MŠ Kosmonosy. (Začátečníci I.)

Série kurzů Playtime umožní vašemu dítěti první ucelený kontakt s angličtinou. V našich kurzech se snažíme maximálně využít přirozených vlastností malých dětí jako je napodobování, domýšlení si či zaujetí hrou. Děti se seznámí nejen s pro ně blízkou slovní zásobou, ale zároveň se - podobně jako tomu bylo, když se učily svou mateřštinu - učí na jazyk reagovat a užívat ho ke komunikaci. Jsou tak schopné, aniž by rozuměly veškerým slovíčkům, objevovat v cizím jazyce systém a postupně v něm nacházet pro ně známé vzorce. Absorbují zároveň přirozeným způsobem jednotlivé zvuky a intonaci.

V našich hodinách je pro veškerou hlavní komunikaci používán anglický jazyk. Zároveň je však v případě seznamování s novou aktivitou či v případě potřeby ze strany lektora možnost použití mateřštiny dětí. Naším cílem je nikoliv být svázán pravidly, ale přizpůsobit výuku konkrétní situaci. Za mnoho let praxe máme osvědčeno, že využití mateřštiny dětí je někdy mnohem efektivnější než frustrace dítěte z nepochopení toho, o co v daný okamžik běží. Zároveň však zastáváme názor, že tam, kde je to možné, by angličtina měla být využívána v co největší míře. Je zcela přirozené, že děti při hodinách těchto úrovní česky mluví. Nejsou za to v hodinách kárány, jelikož víme, že v tomto věku je to naprosto běžné. Není cílem vymýtit na hodině češtinu, cílem je dát dostatek prostoru angličtině. Postupně s věkem je pro děti snadné přestat na hodinách mluvit česky úplně.

Abychom děti při hodinách zaujali a motivovali je k učení, jsou v hodinách využívány aktivity šité na míru výuce cizího jazyka. Kniha, kterou děti využívají, je v lektorském vydání obohacena o řadu doplňkových materiálů (kartičky s obrázky, velké plakáty, namluvené pohádky s doprovodnými obrázky, DVD s písničkami, opička a mnoho dalších). Naše učební prostory jsou vybaveny hračkami, hrami, učebními pomůckami a mnoha materiály, které využíváme k výuce.

Naši lektoři jsou lidé laskaví a vstřícní. Nachází k vašim dětem vždy kladný vztah a největší odměnou jim je radost, s kterou se děti jazyk učí. V našich kurzech neznámkujeme. Naše výuka je založena na principu odměny, nikoliv trestu. To vede k vybudování zdravé sebedůvěry a k vytvoření opravdového zájmu o učení se něčemu novému.

Základní slovní zásoba:

pozdravy

části těla

čísla

barvy

pohybová slovesa

předložky místa

citoslovce

pohádky

oblečení

jídlo

zvířata na farmě

Vánoce

prázdniny

Hlavní cíle kurzů Playtime:

 • rozvinutí reakčních schopností dětí
 • seznámení s mluvenou podobou angličtiny
 • využití přirozené dovednosti dětí napodobovat mluvenou podobu s cílem rozvinout správné vyslovování a intonaci
 • zajištění soustavného opakování a prohlubování jazykových prvků
 • využití obliby dětských písniček, říkanek, příběhů, her, předvádění, malování, stříhání, lepení a vybarvování
 • vytvoření učební rutiny, ve které se děti cítí bezpečně a příjemně
 • využití rozmanitých celotřídních, skupinových i párových aktivit, které umožní rozvinout sociální dovednosti v různých typech interakce
 • představit aktivity, které jsou pro děti výzvou, ale zároveň jim poskytnou radost z úspěchu a posílí jejich sebevědomí

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Playtime A
 • Kód kurzu: B2605
 • Pokročilost: Začátečníci I.
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Pondělí a čtvrtek 15.00 - 15.30
 • První hodina: v pondělí 2.října 2017 v 15.00 hodin
 • Kurz končí: 28. června 2018
 • Příspěvek: 1 932,— Kč za pololetí
 • Tento kurz organizuje občanské sdružení Hampson 4KIDS. Podání přihlášky a úhrada příspěvku zakládá nárok na účast v kurzu po sjednanou dobu. Učebnice zajišťujeme, ale je třeba je uhradit zvlášť.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web