Language to go PIM III. (B2603) Třídenní kurz, který rozšíří Vaše komunikační schopnosti (Mírně pokročilí)

Intenzivní kurz Language to go PIM je ideální pro studenty, kteří již mají za sebou úroveň začátečník a přejí si udělat další zásadní posun směrem k plynulému projevu v angličtině. Kurz klade v co největší míře důraz na mluvený projev a zároveň významně rozšiřuje gramatický aparát a slovní zásobu.

Kurz využívá studijní materiály, které kladou maximální důraz na autentické situace, se kterými se může student v anglické komunikaci setkávat. Přestože přináší systematický rozvoj mluveného i psaného jazyka včetně gramatického aparátu, tak upřednostňuje živý jazyk před znalostí konkrétní slovní zásoby a gramatických struktur. Výuka probíhá v nebývalé intenzitě - studenti se učí doslova od probuzení do usnutí.

Výuka je založená na probírání pouze stěžejních gramatických témat a jejich následném procvičení. Protiváhou systémového přístupu při vysvětlování gramatiky je použití živého jazyka v hodinách, kdy studenti vytváří projekty na zadané téma. V kurzech si studenti také osvojí přístupy efektivního zpracování cizojazyčného textu pomocí moderní technologie (především Internetu). Takto zpracované informace budou následně prezentovat ostatním posluchačům. Učí se tak porozumět textu při čtení, rozvíjet schopnost vybrat důležité informace a zpracovat je v ucelený útvar (rozvoj psaní) a následně je prezentovat (mluvení, odbourávání komunikačních bloků). Odpovídající prostor je pochopitelně věnován rozvoji slovní zásoby s důrazem na konverzaci a poslechová cvičení.

Úroveň tohoto kurzu je vhodná pro absolventy elementary kurzů. Učebnice, které pro tuto úroveň používáme, předpokládají, že má student znalosti základních gramatických jevů úrovně elementary. Tyto znalosti studenti v průběhu kurzu prohloubí a rozšíří o další stěžejní látku.

Všechny naše velmi intenzivní pobytové kurzy jsou vedeny Hampson metodou. Učíte se velmi intenzivně během celého dne, ale v relaxované atmosféře. Přes náročnou práci odjíždí většina našich posluchačů s pocitem odpočinku. Očekávejte však, že takto intenzivní výuka nemůže být vedena klasickým způsobem a některé aktivity vám můžou připadat jako značně netradiční.

Language to go PIM vám přinese:

 • maximální důraz na autentické situace při rozvoji komunikačních schopností
 • optimální podmínky pro významný posun ve studiu
 • velmi intenzivní výuku angličtiny od probuzení do usnutí
 • systematický výklad základní gramatiky dané úrovně pokročilosti
 • individuální péči o každého studenta (jeden lektor připadá maximálně na čtyři účastníky)
 • výuku v relaxovaném stavu

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Language to go PIM III.
 • Kód kurzu: B2603
 • Pokročilost: Mírně pokročilí
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 2. - 5. února 2018
 • První hodina: v pátek 2. února 2018 v 17.00 hodin
 • Kurz končí: 5. února 2018
 • Cena: 8 240,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování, plnou penzi a potravinové doplňky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web