Hand in Hand (B1553) Série víkendových kurzů pro rodiče s dětmi (Mírně pokročilí)

Chcete strávit příjemný víkend se svými dětmi a učit se při tom anglicky? Série víkendových kurzů Hand in Hand je ideální kombinace - angličtina a víkend s dětmi. Konverzační kurzy, které začínají vždy v pátek v 17:00 a končí v neděli v 17:00, prospějí vám i vašim dětem.

Hand in Hand je speciální víkendový konverzační kurz pro rodiče s dětmi od šesti let. Jeho hlavním cílem je rozvoj slovní zásoby a zvýšení sebevědomí v používání jazyka jak u dospělých, tak u dětí.

Kurzy mají stejnou intenzitou jako naše systematické kurzy, výuka dětí je přizpůsobena jejich věku. Kurz je koncipován pro různé pokročilosti současně, přičemž podmínkou je znalost elementární gramatiky a schopnost komunikovat alespoň jednoduchým způsobem anglicky. Posluchači budou teprve na kurzu rozdělení do skupin dle své úrovně pokročilosti. Společné aktivity jsou koncipovány tak, aby byly vhodné pro všechny úrovně.

Program každého kurzu je svým způsobem originál a je přizpůsobován konkrétnímu (věkovému i pokročilostnímu) složení účastníků tak, aby si každý odnesl maximum. V těchto kurzech je dán mnohem širší prostor pro zábavné prvky, důraz je vždy kladen na hlavní cíl, jímž je vždy intenzivní výuka angličtiny.

Kurz procvičuje gramatiku, která ale není vysvětlována. Místo toho je zařazeno mnohem více praktického procvičování a her. Výuka je založena na učebnicích a vlastních materiálech Hampson.

Hand in Hand vám poskytuje

 • velmi intenzivní konverzační výuku angličtiny od probuzení do usnutí
 • individuální péči o každého studenta (jeden lektor připadá maximálně na čtyři účastníky)
 • výuku zábavnou formou, v relaxovaném stavu
 • možnost strávit smysluplně víkend se svým dítětem

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Hand in Hand
 • Kód kurzu: B1553
 • Pokročilost: Mírně pokročilí
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 24. - 26. dubna 2015
 • První hodina: v pátek 24. dubna 2015 v 17.00 hodin
 • Kurz končí: 26. dubna 2015
 • Cena: 4 444,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování, plnou penzi a potravinové doplňky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web