Courage to speak (B1289) Konverzační kurz, který vám zvýší sebevědomí (Mírně pokročilí)

Třídenní zážitkový konverzační kurz angličtiny zakončený přechodem přes žhavé uhlí (firewalking). Nejen v rovině anglické konverzace budeme hledat a nalézat odvahu, vnitřní sílu a důvěru sama v sebe. Průvodcem na této cestě nám bude kniha Tracyho Tygr. Courage to Speak, to jsou tři dny v angličtině, na které jistě nezapomenete!

Tento mimořádný zážitkový intenzivní kurz je zaměřený zejména na komunikační dovednosti, posílení sebedůvěry v této oblasti a odbourání strachu mluvit. Celý kurz probíhá v angličtině, včetně vzájemné komunikace mezi studenty.

Na pozadí knihy Williama Saroyana Tracyho tygr se procvičíte v tématech jako je:

- práce a jak se o ni ucházet

- partnerství, vztahy, umění komunikace

- strach a odvaha, emoce

- zábava, kultura a umění

- mé sny, mé cíle

- zdraví, nemoc, léčba

Kurz je koncipován pro studenty úrovně pre-intermediate a intermediate. Učit se budete zejména vlastním prožitkem, poslechem četby a následnou diskuzí nad tématy knihy, při hrách venkovních i v domě, při tvorbě projektů a třeba i při večerním bubnování. Nečekejte skřípot křídy a školní sesle. V Hampsonu se učíte jinak.

Poslední večer zažijete na vlastní kůži přechod žhavého uhlí bosou nohou (více informaci o firewalkingu je na www.firewalk.cz). Zjistíte, že odvaha mluvit anglicky a odvaha přejít čtyři metry po žhavém uhlí spočívá ve společném jednoduchém tajemství - věřit sám sobě a dovolit si uvolnit se.

Courage to Speak - kurz, který vám ukáže, co dokážete:

 • získáte velmi intenzivní konverzační výuku angličtiny od probuzení do usnutí s individuální péčí o každého studenta (jeden lektor připadá maximálně na čtyři účastníky)
 • při konverzačních tématech, která vás zaujmou, objevíte, jak překvapivě snadné je pro vás mluvit anglicky
 • rozšíříte si slovní zásobu o nová témata
 • zažijete, jaké to je udělat něco,o čem jsem si doposud myslel, že není možné (firewalking)
 • hodně se naučíte, a zároveň prožijete nezapomenutelné chvíle (pochopitelně, že vše v angličtině :)

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Courage to speak
 • Kód kurzu: B1289
 • Pokročilost: Mírně pokročilí
 • Kde: Ptýrov
 • Termín: 18. - 21.července 2014
 • První hodina: v pátek 18.července 2014 v 17.00 hodin
 • Kurz končí: 21. července 2014
 • Cena: 8 150,— Kč za kurz
  (Cena je uvedena bez DPH 21 %)
 • Cena zahrnuje velmi intenzivní výuku minimálně 12 hodin denně, ubytování, plnou penzi a potravinové doplňky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web